Ljubić: Hercegovina, dio Bosne i Posavina u hrvatskoj federalnoj jedinici

"Mi Bosnu i Hercegovinu vidimo kao federlnu državu sa više multietničkih federalnih jedinica, svakako više od dvije, od kojih će najmanje jedna biti sa hrvatskom većinom, s tim da bi se federalne jedinice sastojale od više regija", izjavio je novinarima predsjednik HDZ 1990. Božo Ljubić.

HDZ 1990. tako predviđa da regije unutar federalne jedinice sa hrvatskom većinom budu Hercegovina, Centralna Bosna i Posavina. Drugi važan element izborne strategije HDZ 1990. je zalaganje za razvoj ekonomije zasnovane na korištenju prirodnih potencijala u poljoprivredi, energetici, turizmu, sa posebnim nasglaskom na korištenje obnovljivih izvora energije, navodi se u priopćenju.

HDZ 1990. će se također zalagati za razvoj infrastrukture, posebno prometne, kroz izgradnju autoputa na koridoru 5c koristeći strane investicije i model javno privatnog patnerstva, te za privatizaciju državnih kompanija s tim da novac dobijen od privatizacije ne ide u javnu potrošnju već u razvoj.

Među načelima izborne strategije je i borba za pravnu državu, kroz završetak reforme pravosuđa, kako bi se postigla njegova efikasnost i pravednost, zasnovana na zakonima, te borba protiv korupcije i kriminala. Na sjednici Predsjedništva HDZ 1990. rečeno je kako je BiH duboko korumpirana zemlja, a da je u BiH posebno izražena politička korupcija, koja je izvor svih drugih korupcija.

Usvojena su i načela izborne strategije vezana za kulturni identitet, jezik, nauku i obrazovanje.

 

ABCportal.info