Borjana Krišto: Moja kampanja bit će futuristička

Borjana Krišto prva je žena kandidat za člana Predsjedništva BiH. Ekskluzivno je za portal www.izbori2010.org govorila o svojoj kampanji i očekivanja od nje.

Kakvu će kampanju voditi Borjana Krišto?

Predsjedništvo HDZBiH usvojilo je Izbornu strategiju. Naglasak je na kampanji odozdo prema gore. To znači da će u fokusu interesa moje stranke biti intenziviranje komunikacije u bazi. Preciznije kampanja HDZBiH u svim segmentima je okrenuta čovjeku. Moja kampanja će također biti okrenuta prema „malom“ čovjeku. Čak i kada budem govorila o globalnim temama one će u konačnici biti u interesu Hrvata u BiH. Naravno da moja kampanja neće biti usmjerena protiv drugih. Ona će biti futuristička.

Znači li to da ćete voditi isključivo pozitivnu kampanju?

U načelu da. Moji nastupi će biti pozitivni. U njima ću promicati vrijednosti iz programa HDZBiH, a koji su apsolutno u funkciju hrvatskog naroda u BiH. Pokušat ću te vrijednosti komunicirati da me razumije obični čovjek, jer u konačnici ja jesam zastupnica i kandidat ljudi koji imaju najosnovnije ljudske potrebe. To ne znači da neću odgovoriti na prljavu kampanju.

Koliko će Borjana Krišto u kampanji promijeniti svoj stil, izgled, način izlaganja i sl.?

Želim ostati i biti Borjan Krišto, osoba kakvu već poznaju ljudi i birači. No, okupila sam uz sebe jednu skupinu stručnjaka čija je zadaća da oblikuju moje nastupe i razviju poruke koje će, ponavljam, biti u skladu s mojim političkim djelovanjem, strategijom i programom HDZBiH i interesima prosječnih ljudi, ljudi koji žive od svoga rada i ljudi koji trebaju našu pomoć.

Obećanja, koliko će se moći obećavati u ovoj kampanji?

Obećati se može i mora samo ono što je realno moguće ostvariti. Ja sam za strategiju iskrenosti prema biračima. Moj tim i eksperti iz stranke će razmotriti mogućnosti političke ponude i u skladu s tim i ja ću slati svoje pozitivne poruke.

Što misliš o svojim protukandidatima?

Poštujem volju političkih stranaka i njihov izbor. To su ljudi koje treba respektirati na političkoj i poštovati na ljudskoj razini. To što sam jedina žena među njima ne smatram ni svojom prednošću, a ni nedostatkom. Ja sam dio jednog velikog sustava koji se zove HDZBiH. Moja je stranka u ovom trenutku najorganiziranija u BiH i pruža mi jaku potporu. Uz to vjerujem kako i sama imam dovoljno znanja, iskustva i političke mudrosti da kvalitetno obavim ovu zadaću. Sinergijom snage stranke i mene apsolutno očekujem pobjedu na izborima.

Ankete daju prednost Komšiću. Kako to komentirate?

O Komšiću ne želim govoriti. Bit će riječi o njegovoj kandidaturi u kampanji. Pročitala sam NDI-eve ankete. Vidjela sam da su je većina znanstvenika i stručnjaka osporili na metodološkoj razini. No i moj tim, bolje reći stranka je provela objektivnu anketu prije nego je donesena odluka o kandidatu HDZBiH za člana Predsjedništva. Ti podaci mene raduju, daju i vjeru i nadu kako smo na pravom putu. Ti rezultati govore da će Borjana Krišto biti pobjednica.

Istraživanje je provela stranka?

Da prvo je provela stranka, a potom smo naručili istraživanje od jedne agencije. Podaci su slični i za nas jako ohrabrujući.

Za kraj, želite li nešto izdvojiti, a vezano je za kampanju?

Prije svega želim ponoviti da će se moje poruke uvijek ticati čovjeka. Želim pomoći i biti u funkciji interesa čovjeka. Ponekad ću to morati upakirati u globalnu poruku, a ponekad će moje poruke biti izravno usmjerene interesu „malih“ ljudi. Želim biti kandidat svih Hrvata u BiH. Tako ću se i ponašati. Vjerujem da ću na tragu takve političke filozofije pobijediti. Nakon pobjede želim raditi i služiti prije svega svom narodu, pa potom i svih drugih naroda i građana u BiH.