Iz Međugorja upozoravaju na prisutnost sekte. Nose crvene plašteve, relikvije i drvene ploče

Sekta Međugorje

Ovih dana u Međugorju veliku pažnju i popularnost privlače ljudi odjeveni u crvene plašteve s likom Krista Kralja na leđima, s natpisima svetaca čije relikvije nose, slikom Gospe iz Częstochowe i drvenim pločama s 10 Božjih zapovijedi.

"Oni naime pripadaju sekti, tzv. Redu vitezova Krista Kralja, koji je osnovao bivši poljski svećenik Piotr Natanek", piše Medjugorje-info.com.

Piotr Natanek je 2011. godine zbog svog ponašanja, neposlušnosti hijerarhiji Crkve i zbog širenja lažnog nauka koji dolazi iz privatnih objava ekskomuniciran (scomunicato a divinis) iz Katoličke crkve.

Dekret o njegovoj suspenziji i oduzimanju svih svećeničkih prava objasnio je sam kardinal Krakova (Poljska), mons. Stanislaw Dziwisz:

„Kao biskup krakovske Crkve imam osjećaj odgovornosti za njezino jedinstvo, dakle za istinu i vjerodostojnost Evanđelja Isusa Krista. Bio sam prisiljen donijeti ključne odluke protiv svećenika nadbiskupije, Piotra Nataneka i kazniti ga sa ekskomunikacijom.

To znači da Natanek ne može obnašati nikakvu svećeničku dužnost niti obnašati moć upravljanja. Temelj ove odluke proizvela je neposlušnost Petra Nataneka i njegova učenja koja su u suprotnosti s naukom Crkve o pogledima na kraljevstvo Isusa Krista. Za ta se učenja oslanja na privatne objave i inozemna nadahnuta učenja crkvenih doktrina eshatoloških sekti.

Peter Natanek tako iskrivljuje ne samo ustaljeni nauk o djelotvornosti spasenja u Crkvi, nego i pobožnost prema Majci Božjoj, anđelima i svecima pomiješanu s magičnim predodžbama vjere, što dovodi do ismijavanja religije Crkve.“