FOTO  TKO ĆE U RAJ ZBOG EDENA: SDA-ovi ministri dodavali katove i pisali bit će ljepši što bude veći

Hotel Eden Mostar
hercegovina.info

Arhitektonski biser i jedan od najvećih pravoslavnih hramova na Balkanu uskoro će zasjati u svoj svojoj raskoši. Ako gledate stare fotografije Mostara, osobito zabilježene iz Starog grada, taj nacionalni spomenik dominira u svome okruženju.

Danas to više nije tako, gledano iz Starog grada primat uzima višeetažni objekt – hotel, s desne strane crkve. Mnogi Mostarci se pitaju kako je bila moguća izgradnja tolikog objekta u zaštićenoj zoni, osobito uz nacionalni spomenik, i jedan od simbola grada. Uvidom u dokumentaciju, tj. dozvole hotela izvjesno je da je isti za kat viši nego je dozvolama dozvoljeno, kao i da je zauzeo ogromnu javnu površinu, nekadašnju vododerinu za parking, koji koristi kao vlastiti. Od susjedne Saborne crkve dijele ga sada samo stepenice. 

S obzirom da se lokacija predmetne građevine nalazi u granicama nacionalnog spomenika Bosne I Hercegovine “Povijesni urbani krajolik Mostara”, za izdavanje akata na ovom području nadležno je Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Upravo to ministarstvo, za ministra Desnice Radivojevića (SDA) izdalo je 1. prosinca 2014. rješenje kojim se ovdje dozvoljava rekonstrukcija poslovnog objekta - vile Eden koja je prvotno imala prizemlje plus 3 kata u hotel Eden, kojim mu se odobrava prizemlje, 4 kata i potkrovlje. U stvarnosti hotel ima i kat više, odnosno prizemlje, pet katova i potkrovlje. Na dostavljeni Glavni projekt rekonstrukcije pribavljeno je i pozitivno stručno mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika u sastavu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Tadašnji ministar Salmir Kaplan "konstatirao je da planirana rekonstrukcija, prema dostavljenoj dokumentaciji neće ugroziti nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine". U prosincu iste godine dana je lokacijska informacija, a u siječnju 2015. i odobrenje za građenje za radove na nadogradnji postojećeg poslovnog objekta – hotela (vila Eden), čime je dopušteno povećanje katnosti za dodatne dvije etaže (dodatni kat + potkrovlje).

Ono što je posebno zanimljivo jeste da u stručnom mišljenju od 26. studenog 2014. koje potpisuju Lidija Mićić i Salmir Kaplan stoji da će se hotel nadogradnjom bolje uklopiti u okruženje!?

“Pregledom dostavljene projektne dokumentacije može se zaključiti da je projektant prišao rješenju redizajna fasade vrlo studiozno, na način da je uspio ublažiti negativan utjecaj postojeće arhitekture objekta na okolni ambijent.

Novim rješenjem, nadogradnjom objekta projektant ukida formu ravnog krova te predlaže izradu kose, drvene konstrukcije sa crijepom kao pokrovom. Konstruktivno, dograđeni kat i potkrovlje projektant dovodi u ravan fasade postojećih etaža. Ovom nadogradnjom, objekat ne izlazi iz gabarita, građevinske linije postojećeg stanja, a investitor dobiva dupli smještajni kapacitet. Ovakvim redizajnom fasade dobiva se puno kompaktniji arhitektonski izraz samog objekta i njegovo uklapanje u ambijent u kojem je lociran. Shodno navedenom stručnjaci Zavoda su mišljenja da je ovakvo ponuđeno idejno rješenje prihvatljivo iz aspekta zaštite kulturno-povijesne baštine”, kaže se u drugom stručnom mišljenju koje potpisuje Salmir Kaplan.

Hotel Eden Mostar

Susjedi se pak čude kako je na ovoj lokaciji sagrađen toliki objekt, a o tome ne bi javno. Zauzeli su i parking, za što, prema odgovoru koji smo dobili od Federalnog ministarstva prostornog uređenja, na čelu s ministrom Martićem, nemaju dozvole, budući da se rješenja koja hotel ima ne odnose na izgradnju parkinga. Parking se proteže sve do stepenica Saborne crkve, a sve čuvaju zaštitari, koji vas, ako se dulje zadržavaju upozoravaju da je to “parking hotela”.

Kažu nam da SDA-ovci ovdje često svraćaju, a da je to činio i ministar Radivojević, koji je potpisnik dozvole za širenje hotela na temelju pozitivnog mišljenja Salmira Kaplana i Zavoda za zaštitu spomenika.

U hotelu Eden nismo uspjeli dobiti odgovornu osobu. I usmeno i pisemno uputili smo upit vezano za izgradnju hotela. Odgovora do objave teksta nismo dobili, a svakako ćemo ga i objaviti, ukoliko stigne.  Treba kazati da se zauzimanjem javne površine hotel primaknuo za prvog susjeda Sabornoj crkvi, a da imaju odluke koje uređuju i taj dio priče. 

Na parcelama koje graniče s parcelom k.č broj 1098 dopuštena je obnova postojećih objekata i interpolacija novih objekata uz poštivanje uvjeta maksimalne katnosti P+1 (6.50 metara do početka krovišta), s kosim krovovima nagiba 30 stupnjeva”, kaže su odluci koja se odnosi na gradnju u ovom dijelu grada, a koja je poslana svim razinama vlasti. Međutim, nejasno je odnosi li se ova odredba na hotel i Sabornu crkvu, budući da su stepenice, tj. put između na državnom zemljištu. 

Podržite i DONIRAJTE našu rubriku ISTRAŽILI SMO

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.