DONOSIMO TRANSKRIPT Kako su HDZ i SDA oštetili Mostar trampom samo da bi se Čović mogao proširiti

DONOSIMO TRANSKRIPT Kako su HDZ i SDA oštetili Mostar trampom samo da bi se Čović mogao proširiti
hercegovina.info

Zadniji saziv Gradskog Vijeća Mostara na svojoj trinaestoj sjednici usvojio je zaključak temeljem kojeg se gradsko zemljište mijenja za privatno, kako bi Grad sagradio novo Šetalište, a predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović mogao proširiti parcelu na Šetalište braće Ćatić.

Grad Mostar daje gotovo 1219 kvadrata zemljišta za 635 kvadrata zemljišta, premda već u posjedu ima Šetalište braće Ćatić, i nikakva zamjena mu nije potrebna. Međutim, potrebna je Čoviću, a ide u korist i Eficama, koje su zamjenom dobili više kvadrata zemljišta, te ga kasnije prodale Čoviću. Zanimljivo je da je mišljenje pravobranitelja da je Grad ovom transakcijom u minisu, i daje više nego što dobiva zanemareno, a kazano da nema veze što Grad daje više kvadrata, jer ne daje pare!?

Uvidom u priloženi z.k. izvadak utvrđeno je da se površina zemljišta predložena kao naknada zemljišta iz ponude razlikuje u kvadraturi te smatramo da, kako se radi o zemljištu približnog položaja i boniteta, treba ustupiti i približna kvadratura zemljišta”, govorio je na ovu temu pravobranitelj.

Inače, prigodom zamjene zemljišta u istoj zoni, zemljište se mijenja po načelu kvadrat za kvadrat.

Što je i tko govorio o ovoj, za Grad nepovoljnoj trampi, možete pročitati iz transkripta:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Točka 39.

- Zaključak o prihvaćanju ponude za preuzimanje neizgradenog građevinskog zemljišta Nedima Efice, sina Esada.

Jutros smo dobili novi predmet, pardon jučer, otvaram pretres po ovom predmetu. Izvolite Ibro.

Ibro Husnić:

Ja bih predložio da postupimo isto kao i u ovoj prethodnoj tački koju smo vratili na statutarnu komisiju, da postupimo i u ovom slučaju tako iz razloga što kako da kažem u ovom predmetu radimo nekako ishitreno i ovaj predmet dolazi već drugi, treći put na Gradsko vijeće, a sami znamo da ima predmeta po 5-6 godina koji čekaju, a ovaj predmet dolazi već drugi put na Gradsko vijeće, a na 1. sjednici statutarnoj tražili smo dopunu i popunu ovog predmeta i sad ni ja kao član te komisije ne znam šta smo onaj uradili, šta se uradilo nakon druge, pa zato i predlažem da još jednom ovaj predmet povratimo makar na statutarnu komisiju.

Predsjednik Murat Ćorić:

Samo je jednom došlo do Vijeća, i vi ste je povukli, znači nije ni jednom prije bila na Vijeću. Pa govorim jednom je dolazila do Vijeća, nisam rekao više puta, jednom je dolazila do Vijeća. Evo može li ipak da Zvonko obrazloži šta je, jer ja nisam bio na komisiji, a piše u zapisniku sa komisije da je dostavljeno to što je trebalo, pa sad ja ne znam šta ću.

Zvonko Stanić, šef službe za nekretnine pri Gradskoj upravi Grada Mostara:

Ovdje se radi o predmetu koji je od interesa za Grad, znači to je uspostavljanje šetnice kroz Bare, tu se izmješta šetnica, sa postojeće šetnice znači ulazi se u zemljište Efica, i oni su suglasni da se uzme njihova zemlja, da im se da postojeća s tim što omjer kvadrat za kvadrat nije ispoštovan, znači ovdje se radi da bi se više uzelo gradskog zemljišta za zemljište Efica.

Mi smo osigurali mišljenje pravobranitelja i ja ovdje mogu pročitat šta je pravobranitelj rekao. Znači budući se radi o ponudi na prodaju i zamjeni nekretnine za nekretninu znači nadležno je Vijeće, jer radi se o dodjeli zemljišta. Samo ću vam ovaj jedan pasus zadnji pročitat, kaže, “uvidom u priložene zemljišno-knjižne izvatke utvrđeno je da se površina zemljišta predloženog kao naknada za zemljište iz ponude razlikuje u kvadraturi, te smatramo da, kako se radi o zemljištu od približnog položaja i boniteta, treba ustupiti i približnu kvadraturu zemljišta koja bi bila naknada za ponudeno zemljište”. Znači to je stav pravobranitelja.

Ovdje je došlo do neslaganja, znači Grad bi trebao dati više za manju površinu. Evo imate svi vi to u prijedlozima, ali našli smo se u situaciji kada nas raniji vlasnici ove Efice maltene ucjenjuju, a Gradu je u interesu da pusti tu šetnicu, a mi moramo riješiti vlasničke odnose, to je jedini način, ili možda da se, evo ja bih mogu predložiti i ovako, da se možda zauzme stav na Vijeću da se po vještaku poljoprivredne struke izvještači vrijednosna površina koja bi trebala ići u zamjenu. Znači ne mora biti kvadrat za kvadrat, ili da se ovo potvrdi ili da se usuglasi sa nekim drugim omjerom, a da ga ne vratimo. Evo to, jer ovo je znači predmet od interesa za Grad, i Gradu je stalo da napravi šetnicu. Evo to je to. Hvala.

Predsjednik Murat Ćorić:

Ja ću dodati samo jednu rečenicu, ovo mišljenje pravobranioca naravno je bitno, onaj nek mi pomogne neko ko bolje razumije, ali mislim da kad je u pitanju uzimanje privatnog posjeda i davanje njemu para ili zamjena zemljišta, uvijek je sistem nagodbe znači najbolji, jer vrlo teško prolaze uvijek sudska vještačenja.

Svako sudsko vještačenje koje bi dokazalo manje podrazumijeva tužbu onoga ko je nezadovoljan, govorim sad o Eficama u konkretnom slučaju, i nemogućnost brzog završetka predmeta. Znači svaka eksproprijacija, nazovimo je tako, ovdje nije klasična eksproprijacija, nego je nagodba između onoga tko je vlasnik i onoga kome treba ta određena zemlja, je princip dogovora o cijeni.

Svaki suprotan princip je stvar sudskog spora i pitanje kad će se završiti. Prema tome, ako je, i nije nigdje u zakonu rečeno da je to ekvivalent površine, znači nema kvadrat za kvadrat, nego da se približno isti ili po bonitetu ili po nečemu drugom, tako da je vrlo teško sada meni, a mislim da i bilo kome drugom kazati jeli ta površina koje Efice traže je zaista tolika ili bi mogla biti manja, to se može samo sudskim vještačenjem i sudskim sporom dokazati, i pitanje je naravno kad bi se to završilo.

Ovu priču pričam samo zbog toga što ovo mišljenje pravobranioca nije negativno vezano za ovaj predmet, što je predmet obrađen onako kako je trebalo da se obradi vezano za ovaj dio i da je stvar zamjene, nije stvar naplate. Znači mi ništa ne plaćamo za to zemljište koje smo uzeli za šetnicu, nego zamjenjujemo vlastito zemljište za drugo zemljište koje nam je potrebno, nema nikakvih materijalnih izdataka, na to sam mislio. Govorim o svom ličnom stavu vezano za ovaj predmet.

Želi li još neko govoriti o ovom dijelu? Ovo mi je apropo onoga što je Ibrahim govorio da se još predmet jedanput vrati na komisiju, ne vidim nekog razloga da se ponovo vraća ovaj predmet na komisiju, ja bar tako vidim, za sebe govorim. Ima li jos netko da želi govoriti o ovom predmetu? Kolega Pehar, izvolite.

Dr. Davor Pehar:

Zahvaljujem gosp. Predsjedniče. Evo pozdrav nama koji smo ostali (opa. Od 28 vijećnika, na ovoj temi ih je ostalo 18). Ja se u potpunosti slažem sa ovim što je gosp. Murat Corić rekao, znači interes je sad obostran ako sam ja uspio shvatiti, a javni pravobranitelj kaže da nije Grad oštećen, znači Grad s jedne strane dobija jedan dio koji je, evo onaj ko nije bio tamo je propustio da se prošeće jednom uistinu kvalitetnom šetnicom, koja je obogatila sadržajem taj dio Grada, s druge strane ovi bivši vlasnici parcele kroz koju je ta šetnica prošla su suglasni da se to tako završi i ja podržavam ovaj prijedlog da se da na glasanje i da se pozitivno izjasnimo o ovom prijedlogu, odnosno zaključku. Hvala.

Predsjednik Murat Ćorić:

Zahvaljujem kolegi Peharu. Ima li još netko da želi govoriti po ovom predmetu? Nedostajalo je mišljenje pravobranioca. Samo malo, sad ćete dobiti informaciju kad smo imali komisiju, 13.-og je bila komisija i evo konstatovala ovu činjenicu da je dopuna dostavljena, da je dostavljen ovaj dio. Gosp. Rahimić, izvolite.

Ibrahim Roha Rahimić

Dakle, vezano za mišljenje pravobranioca, «uvidom u priloženi z.k. izvadak utvrđeno je da se površina zemljišta predložena kao naknada zemljišta iz ponude razlikuje u kvadraturi, to smatramo da kako se radi o zemljištu približnog položaja i boniteta treba ustupiti i približna kvadratura zemljišta. Sad šta je ovdje približno? Ja koliko vidim ovdje je skoro duplo, jeli duplo odgovara terminu približno!? Dakle, smatram da nije baš toliko, nisam ja uspio, ali mislim da se radi o nekih blizu 1.300 kvadrata koji mi treba da ustupimo, a on treba da da nama ja mislim nekih 600 kvadrata. Jeli to približno!?

Predsjednik Murat Ćorić

Ja ću to prokomentirati. Znači prvo ću ja prokomentarisati, znači ja sam preskočio u svojim govorima termin približno, nego sam kazao sistem nagodbe, znači ako neko kome se, ja govorim Ibrahime vezano za krajnji efekat, pravobranioc je prepisao iz zakona kako inače pravobranioci, sudije i advokati pišu, znači prepišu sve što piše iz zakona, jer im je najlakše to tako uraditi, a nisu ulazili uopšte u taj drugi dio, i svakako i ja bih vjerovatno na njihovom mjestu isto to uradio, ali sam samo ja govorio o krajnjim posljedicama neke odluke.

Znači mi možemo odbiti ili ne odbiti, ali neko ko je vlasnik ucjenjuje svakoga kome nešto treba, jeli to ovog puta šetnica ili put ili bilo šta drugo, mislim da se uvijek ide na sistem dogovora i nikada se ne ispoštuje onaj ko kupuje, uvijek onoga ko prodaje, jer njegova je jača u ovom slučaju, znači to je po meni jasnije. Zato ne bih govorio vise o površini, nego jednostavno o tome da je ovo provedena procedura i da mi ništa ne dajemo novčano, a da dobijamo šetnicu. Eta to je to. Evo izvoli Roziću.

Zdravko Rozić (napomena —govori sa mjesta bez mikrofona):

Samo da pojasnim, može i odavde sa mjesta, 2 kvadrata ispred njegove kuće koja su moja, koštaju jako puno ako mu neću prodati.

Predsjednik Murat Ćorić:

Dobro, nemojmo figurativno govoriti, nismo svi pjesnici pa ne razumijemo sve. Hvala lijepo. Mislim da smo zaključili pretres i ja ću stavit na izjašnjavanje ovaj dio, ovog akta vezano za predmet Efica, tko je za?

Marija Soldo, tajnica Gradskog vijeća Grada Mostara

18 za.

Predsjednik Murat Ćorić

18 za, i dr. Selma takoder za, to je 19 za, jer rekla je da će dati glas za sve ostale predmete. Ima li neko protiv? 1 protiv. Konstatujem da je dr. Selma rekla da je ona 19.-ta. Pitam vas sada, samo molim vas kad završimo pričajte koliko hoćete na hodniku, od 40 do 48 predmeti su o neprihvatanju ponude za preuzimanje zemljišta. Ima li neko u nekom od ovih predmeta posebno nešto ili ćemo se izjasniti kumulativno u paketu.

Znači ovdje je ponuda da mi kupimo nešto što neko nama nudi, nećemo da kupujemo barem prema ovome što je, jer nemamo para, a to dobro znadete zbog čega između ostalog. Prema tome, ovi su predmeti svi potpuno isti i svi nemaju primjedbe komisije. Mislim odmah da vam to znam do znanja.

Podržite i DONIRAJTE našu rubriku ISTRAŽILI SMO

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.