HRVATSKI SABOR TRAŽI FEDERALNU JEDINICU ZA HRVATE U BiH

... BiH nadograditi novim, efikasnijim i pravednijim, u kojem ni jedan od konstitutivnih naroda neće biti favorizovan niti diskriminisan", ističe se u Deklaraciji koju je jednoglasno usvojio Odbor za Hrvate izvan Hrvatske.

U dokumentu, za koji se vjeruje da će dobiti podršku i Sabora, navodi se da je ustavnom reformom u BiH potrebno obezbijediti administrativno-teritorijalno uređenje koje će se bazirati na federalnim načelima i koje će BiH učiniti modernom decentralizovanom demokratskom zemljom.

U tekstu Deklaracije, koji je objavio zagrebački "Večernji list", daje se podrška Sabora Hrvatima u BiH i njihovim političkim predstavnicima kako bi u pregovorima o ustavnim promjenama obezbijedili punu suverenost i ravnopravnost sa druga dva naroda.

U objašnjenju Deklaracije upozorava se na stalnu majorizaciju Hrvata u BiH.

"Posljedica svega je da se BiH postepeno pretvara u zemlju dva unitarna i centralizovana entiteta s potpunom dominacijom Srba - većinskog naroda u jednom, a Bošnjaka - većinskog naroda u drugom entitetu, s tendencijom ustavnog i političkog marginalizovanja hrvatskog naroda", ističe se u objašnjenju ovog dokumenta.

Hrvatska se u Deklaraciji ograđuje od miješanja u unutrašnje stvari BiH, te pozdravlja i podržava zajednički napor SAD i EU u procesu ustavnih reformi u BiH.

 Srna