Usvojena Deklaracija o položaju Hrvata u BiH

Usvojena Deklaracija o položaju Hrvata u BiH

Za Deklaraciju je glasovalo 81 zastupnik, četiri su bila sudržana, a 11 protiv. Zastupnici Mosta nisu glasovali.