Slovenija je dobila tri četvrtine Piranskog zaljeva

piranski zaljev, Slovenija i Hrvatska , Hrvatska i Slovenija
Proglašavanjem nezavisnosti Slovenije i Hrvatske 1991. zaljev je bio unutarnja voda Jugoslavije." Dakle, sud je odlučio da zaljev i dalje ima status unutarnjih voda. U obrazloženju je sudac naveo i kako je Slovenija upravljala tim područjem a Hrvatska nije.

"Tribunal smatra da delimitacija mora slijediti liniju između linija koje su predložile strane. Prema sporazuma iz 1991. ta linija mora spojiti kopnene granice na upću Dragonje do točke na kraju zaljeva u Sloveniji koji je na trostuko većoj daljini od Rta Madona. Tribunal smatra da bi to trebala biti granica", rekao je sudac Gilbert Guillaume.

telegram.hr