PRVI NESLUŽBENI REZULTATI 64 % ZA, 34 % PROTIV

PRVI NESLUŽBENI REZULTATI 64 % ZA, 34 % PROTIV
Prema prvim neslužbenim rezultatima, nakon 32,92 % prebrojanih glasačkih listića, građani su se izjasnili 64,84 % ZA i 34,56 PROTIV.