Otrovni mulj više ne predstavlja opasnost

Vijesti su dobre, jer nivo aluminijuma, koji je bio visok, vratio se u normalu. Takođe, sve koncentracije koje bilježimo u skladu su sa uobičajenim vrijednostima", rekao je Zoran Đuroković iz Hrvatskih voda.

Dežurne službe danas su, prvi put od pucanja mađarske brane, izmjerile uobičajene vrijednosti, odnosno drastičan pad koncentracije metala u Dunavu. Stručnjaci zaključuju da za eko sustav i zdravlje ljudi prijetnji više nema, prenose hrvatski mediji.

Zvog predostrožnosti, Vodovod grada Vukovara do daljega neće zahvatati vodu iz Dunava, a mještani isključivo koriste podzemne vode, dok im radnici Crvennog križa svakodnevno čisti bunare.

Analiza uzoraka vode Dunava, rađena od 12. do 14. listopada, pokazivala je povišene vrijednosti ukupnog aluminijuma, dok nije bilo promjena uobičajenih vrijednosti fizikalno-kemijskih pokazatelja, niti vrijednosti koncentracija ostalih ispitivanih metala, tvrde u uredu za zaštitu i spašavanje Hrvatske.

Prema njihovim riječima, zabilježeno je samo vrlo kratko povećanje koncentracije aluminijuma, ali te vrijednosti nisu predstavljale opasnost za ljude i okolinu.

Dežurne službe Hrvatskih voda u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije nastavljaju da kontroliraju kvalitet Dunava u Hrvatskoj, a uzorci vode iz rijeke uzimaju se dva puta dnevno na samoj granici sa Mađarskom.

Mađarska tvornica aluminijuma MAL, iz koje je nedavno istekao otrovni mulj, u petak je ponovno nastavila proizvodnju. Tvornica je nacionalizirana i u naredne dvije godine poslovaće pod nadzorom mađarske vlade, a pukotina uočena na spremniku u kojem se nalazi oko 500.000 kubika otrovnog mulja, za sada se ne širi.

srna