#crveni mulj

Otrovni mulj više ne predstavlja opasnost

Vijesti su dobre, jer nivo aluminijuma, koji je bio visok, vratio se u normalu. Takođe, sve koncentracije koje bilježimo u skladu su sa uobičajenim vrijednostima", rekao je Zoran Đuroković iz…

Mostarski ili mađarski bazen: Koji je veći?

Na naš mail dobili smo zanimljivo poređenje bazena u Mađarskoj koje je prouzročilo ekološku katastrofu i ovoga koje se nalazi u okolici Mostara u koji se deponuje crveni mulj. Obadva…

Deset milijuna tona crvenog mulja kod Mostara

Dva odlagališta crvenog mulja nalaze se u Biraču kod Zvornika te kod Mostara u mjestu Dobro Selo. I dok je odlagalište kod Zvornika dobro osigurano, ovo u Mostaru je potencijalna…