Originalna video snimka sa Trpinjske ceste u Borovom Naselju u Vukovaru snimljena 18. rujna 1991.

trpinjska cesta , Blago Zadro

Originalna video snimka sa Trpinjske ceste u Borovom Naselju u Vukovaru snimljena 18. rujna 1991. na kojoj su Blago Zadro, Marko Babić, Andrija Marić, Ivan “Dok” Anđelić i pripadnici Turbo voda…

https://www.facebook.com/veteraniamedia/videos/400558840648636/