Originalna video snimka sa Trpinjske ceste u Borovom Naselju u Vukovaru snimljena 18. rujna 1991.

Originalna video snimka sa Trpinjske ceste u Borovom Naselju u Vukovaru snimljena 18. rujna 1991. na kojoj su Blago Zadro, Marko Babić,…