Nino Raspudić: Da nema otopra gay parada bi se svela na karnevalsku zabavu

"Homofobiju ne bih u potpunosti vezao uz odnos prema gay-paradama, jer one predstavljaju korak dalje od traženje individualnih ljudskih prava, tj. traže redefiniranje postojeće slike zajednice o samoj sebi. Parada je svojevrsna simbolička borba za javni prostor, ona uvijek ima i političku dimenziju i kao takva nosi i rizike. Organizatori u startu pretpostavljaju otpor jer inače parada bi ni imala dubljeg smisla, već bi se svela na puku karnevalsku zabavu kao u Berlinu ili Barceloni", smatra Raspudić.

"Teško je predvidjeti kojim će putem ta borba oko vidljivosti u javnom prostoru ići dalje, ono što je važno je da država kao okvir u kojem žive i jedni i drugi, učini sve kako bi se izbjeglo nasilje", zaključuje Raspudić za index.hr.