Hidroelektrana Jaruga na Krki uvrštena u katalog povijesno važnih inženjerskih projekata na svijetu

Tom se prigodom u petak na lokaciji ostataka hidroelektrane Jaruga I postavila spomen-ploča.

Podsjetimo, hidroelektrana Jaruga I najstarija je izmjenična hidroelektrana u RH. U rad je puštena 1895. godine samo dva dana nakon puštanja u pogon jedne od najpoznatijih hidroelektrana na izmjeničnu struju na Niagarinim slapovima u SAD-u, a izgradio ju je tadašnji gradonačelnik Šibenika Ante Šupuk.

HE Jaruga I bila je od iznimne važnosti za elektroenergetski sustav jer je napajala električnom energijom grad Šibenik, udaljen 11 km, i činila je jedan od prvih cjelovitih višefaznih elektroenergetskih sustava na svijetu. 


cudaprirode.com