Vlada Županije Zapadnohercegovačke i Nezavisni sindikat uposlenika u osnovnim školama ŽZH postigli sporazum

U četvrtak 17. travnja 2014. godine u Širokom Brijegu je postignut dogovor i potpisan Sporazum o visini i rokovima...

... isplate bruto plaće i naknada iz osnova materijalnih prava uposlenih u osnovnim školama u Županiji Zapadnohercegovačkoj. 

Sporazum je potpisan između Vlade Županije Zapadnohercegovačke, zastupane po predsjedniku Zdenku Ćosiću i Nezavisnog sindikata uposlenika u osnovnim školama Županije Zapadnohercegovačke, zastupanog po predsjednici Vesni Ćorluka.

18.04.2014 u 16:09
loading...