ŽZH Razvojačenim braniteljima povećane naknade

branitelji, naknade, invalidi, branitelji, ZHŽ
Facebook

Vlada Županije Zapadnohercegovačke je na 28. sjednici održanoj u u četvrtak u Širokom Brijegu donijela Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima.

Kako je priopćeno, za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i supružnicima umrlih razvojačenih branitelja za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine, koeficijent se s dosadašnjih 1,20 povećava na 1,40, na temelju čega će se utvrditi visina iznosa mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima za navedeno razdoblje.

Također, Vlada je donijela Odluku o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući prijenosi za udruge branitelja“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu, Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Županije Zapadnohercegovačke.

Razdoblje realizacije Programa je od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, a ukupna vrijednost Programa je 250.000 KM. Navedena sredstva raspoređivat će se sukladno Programu odobrenih sredstava, i to: za sufinanciranje programa rada temeljnih udruga u iznosu od 121.200 KM i za interventna sredstva koja će se koristiti kao potpora programima i projektima za hitne i nepredvidive slučajeve koji nisu obuhvaćeni u javnom pozivu u iznosu od 128.800 KM. Namjena ovog Programa je sufinanciranje programa rada temeljnih udruga proisteklih iz Domovinskog rata, registriranih na županijskoj razini.

Osim toga, donesena je Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom kojom je uvećana visina stalne novčane potpore na način da potpora iznosi 200 KM, umjesto dosadašnjih 180 KM.

Vlada je, između ostalog, donijela Odluku o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju Županije Zapadnohercegovačke“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu u iznosu od 250.000 KM. Ministarstvo gospodarstva Županije Zapadnohercegovačke će sredstva iz ove Odluke doznačiti na račun Agencije za privatizaciju kvartalno u iznosu od 62.500 KM.

Usvojeni je Program rada Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke za 2024. godinu i Izvješće o radu Županijskog stožera civilne zaštite za 2023. godinu, kao i Rješenje o imenovanju članova Koordinacijskog tijela za prevenciju, zaštitu i borbu protiv vršnjačkog nasilja i nasilja u školama Županije Zapadnohercegovačke na prijedlog Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa, izvijestili su iz županijske vlade.