Simbol života u Hercegovini: Čatrnja u kamenu

Riječ čatrnja označavala je donedavno izvor opstanka u hercegovačkom kršu.

Čatrnja u kamenu, gdje je skupljana kišnica, bila je jedini izvor vode, a voda je izvor života. Tako je bilo od starina, a tako je i danas. Voda se budno čuvala i štedjela te upotrebljavala samo za najosnovnije potrebe. Tko je imao vodu u ljetnim mjesecima, bio je bogat i mogao opstati u surovim uvjetima.
14.11.2017 u 09:08