Međugorje: Gospina poruka preko Jakova, 25.12.2013.

Dječice, Isus i danas na poseban način želi se nastaniti u svakom vašem srcu i dijelití s vama svaku vašu radost i vašu bol.

Zato dječice, danas na poseban način zavirite u vaša srca i zapitajte se je li uistinu mir i radošt rođenjem Isusa obuzela vaša srca ?
Dječice, ne živite u tami, težite prema svijetlu i prema Božjem spasenju.
Djeco, odlučite se Isusu darovati mu vaš život i vaša srca jer samo tako će Svevišnji moći djelovati u vama i preko vas.

Medjugorje 25.06.1981.

25.12.2013 u 16:28