Gospina Poruka 25.12.2012 preko vidioca Jakova

25.12.2012

Draga djeco, dajte mi svoje živote i pustite me, da mogu vam pomoći da shvatite moju ljubav i ljubav mog sina za vas.

Draga djeco, volim vas neizmjerno, a danas posebno na dan rođenja Moga Sina, željela bih pozdraviti svakog od vas u Svom krilu svim Svojim srcem dati Mog Sina.

Draga djeco, Isus vas voli i daje vam milost da živite Njegovu milost, ali mnogi od vaših srdaca su puni grijeha i žive u mraku.

Hvala vam što ste se odazvali Mome pozivu.

medjugorje25.06.1981


loading...