Vlasnička struktura Aluminija konačno upisana u Registar vrijednosnih papira FBiH

Tim je upisom u sustav RVP-a konačno zaključena šesnaest godina duga priča o vlasništvu nad najvećim bosanskohercegovačkim pojedinačnim izvoznikom odnosno nad dionicama proizvođača najčišćega aluminija na svijetu, koji godišnje proizvede 130.000 tona primarnoga aluminija, pretapanjem i oplemenjivanjem podigne proizvodnju za dodatnih 30.000 t metala jednake kakvoće i gotovo 90% svojih proizvoda izveze, u obliku trupaca, blokova, ingota i žice koji završavaju u preradi diljem svijeta.

- Ne znači ovo kako su sada nestale sve naše poteškoće, ali ne trebam posebno pojašnjavati što za bilo koju tvrtku, pa tako i za Aluminij, znači čista vlasnička struktura, a naša je utvrđena u omjerima 44% mali dioničari/djelatnici, 44% Vlada FBiH i 12% Vlada RH. Upisom u sustav RVP-a uručen nam je i ISIN broj iz Beča (međunarodna oznaka dionica) i Aluminij će sada puno lakše nastupati u svojim zahtjevima prema europskim i svjetskim financijskim kućama, ali i puno lakše ostvarivati nove poslovne odnose s uglednim tvrtkama u našoj branši. No, u ovomu je trenutku ključno posložiti i riješiti ove tekuće poteškoće te stvoriti pretpostavke za postojano poslovanje. Stoga sam jutros od predsjednika Vlade FBiH Nermina Nikšića zatražio žuran sastanak, s ciljem usuglašavanja daljnjih aktivnosti i ispunjavanja međusobnih obveza, preuzetih potpisivanjem Aneksa br. 8 Sporazuma o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i Aluminija d.d. Mostar, od 17. lipnja ove godine - kazao nam je direktor Aluminija Ivo Bradvica.

Napomenuo je kako su kod jednoga broja dioničara zamijećene određene manjkavosti u osobnim podatcima (neispravan JMBG, neslaganja u imenima i prezimenima, imenima očeva, adresama stanovanja...). Aluminij je dao suglasnost i za njihov upis u sustav RVP-a, s tim da su ti dioničari dužni osobno se obratiti RVP-u i zatražiti ispravke u unosima njihovih podataka.