Vlada HBŽ-a utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ-a

Vlada HBŽ-a utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ-a

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) na sjednici održanoj u petak razmatrala je i utvrdila Smjernice ekonomske i fiskalne politike HBŽ-a za razdoblje od 2020. do 2022. godine.

Svrha ovog dokumenta je provođenje srednjoročne fiskalne strategije u proračunsku metodologiju, uspostaviti snažniju vezu prioriteta vladinih politika i proračuna za sljedeću godinu, kao i snažniju vezu između politika Vlade HBŽ-a i politika Vlade Federacije BiH.

U ovaj dokument involvirane su makroekonomske pretpostavke i prognoze, projekcije prihoda i gornja granica rashoda proračunskih korisnika, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ-a.

Strateškim planom definiraju se pravci djelovanja ministarstava i županijskih uprava dok se proračunom definiraju programi, aktivnosti i projekti te osiguravaju sredstava potrebna za njihovu realizaciju.

Procjenjuje se da će HBŽ u 2020. godini imati na raspolaganju 82.120.000 maraka što je povećanje za 0,34 posto u odnosu na Plan proračuna u 2019. godini.

Porezni prihodi prema ovoj projekciji bit će veći za 5,22 posto u odnosu na Plan, a ukupna javna potrošnja u Hercegbosanskoj županiji predstavlja blago povećanje od 0,34 posto u 2020. godini u odnosu na Proračun u tekućoj godini.

Okvirni prijedlog razine financijskih planova proračunskih korisnika u 2020. godini iznose 82.127.762 marke, u 2021. godini 83.398.899 maraka i u 2022. godini 85.075.586 maraka, navedeno je u pojašnjenju o spomenutom dokumentu.

Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju prijedloga izvršenja Proračuna HBŽ-a za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, koji će biti upućen u skupštinsku proceduru na daljnje postupanje.

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2019. godine iznose 35.707.755 maraka, što je 2.081.657 maraka više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

U odnosu na Plan proračuna za 2019. godinu ostvareni prihodi i primitci za prvo polugodište 2019. godine iznose 43,63 posto, a ako se prihodi i primitci u drugom polugodištu nastave ostvarivati ovom dinamikom, kako se navodi, ukupan indeks izvršenja prihoda i primitaka na kraju 2019. godine iznosio bi 87,26 posto.

Rashodi i izdatci u prvom polugodištu tekuće godine iznosili su 30.017.325 maraka što je u odnosu na Plan proračuna izvršenje od 36,68 posto, a u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu prošle godine 93,95 posto.

Nakon razmatranja prijedloga donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava iz namjenskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH s kriterijima raspodjele u iznosu od 725.000 maraka.

Sredstva su namijenjena za projekte i programe čijom realizacijom će se doprinijeti rješavanju aktualnih problema okoliša u HBŽ-a.

Donesen je i Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za provođenje Javnog poziva, odlučivanje o izboru korisnika, raspodjeli sredstava i praćenje namjenskog korištenja sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH za 2019. godinu, a program utroška ovih sredstava realizirat će se temeljem raspisivanja Javnog poziva u skladu s ovim Programom.

Vlada je donijela i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava tekućih transfera "Subvencije za veterinarstvo" utvrđenim Proračunom HBŽ-a za 2019. godinu u iznosu od 100.000 maraka.

Razlozi za donošenje ove Odluke i Programa su prevencija, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja na području Hercegbosanske županije, a prvenstveno zajedničkih bolesti ljudi i životinja, stoji u priopćenju.

Također, donesena je i Odluka o sufinanciranju Projekta "Zaštita pučanstva Hercegbosanske županije od bruceloze utvrđivanjem i uklanjanjem oboljelih životinja kao glavnih izvora infekcije" u iznosu od 10 000 maraka Zavodu za hranu i veterinarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a.

Ovaj projekt odobren je od strane "Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske" temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2019. godinu.

Vlada je donijela i Odluku o odobravanju financijskih sredstava Zavodu za hranu i veterinarstvo u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HBŽ-a u iznosu od 26.410.51 marku, koja je donirala Vlada Republike Hrvatske za provedbu navedenog Projekta zaštite pučanstva HBŽ-a.

Na sjednici je donesena i Odluka o preraspodjeli sredstava između korisnika Proračuna HBŽ-a za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 16.000 maraka.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i sporta HBŽ-a Vlada je donijela Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola za školsku 2019./2020. godinu u ukupnom iznosu od 450.000 maraka te Odluku o odobravanju kapitalnih potpora osnovnim školama s područja HBŽ-a u ukupnom iznosu od 30.000 maraka.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija sa sastanka pregovaračkih timova Vlade HBŽ-a i Sindikata uposlenika MUP-a Hercegbosanske županije, a donesen je i Zaključak da Pregovarački tim Vlade preuzme ulogu Mirovnog vijeća u pregovorima sa sindikatom MUP-a Hercegbosanske županije, stoji u priopćenju.