VLADA FBIH U 2022. za kvalificirane kupce ograničeno poskupljenje struje do 20 posto

VLADA FBIH U 2022. za kvalificirane kupce ograničeno poskupljenje struje do 20 posto

Vlada Federacije BiH je na hitnoj, telefonski održanoj sjednici donijela Odluku kojom ograničava tijekom 2022. godine povećanje cijena opskrbe električnom energijom za kvalificiranog kupca do 20 posto maksimalno u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu se to odnosi za ugovore s godišnjim trajanjem ili duže.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da tri mjeseca, ili po potrebi i ranije, nakon stupanja na snagu Odluke napravi analizu efekata njene primjene, te eventualno predloži neke korekcije i dostavi Vladi Federacije BiH, a kako bi to bilo upućeno Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na raspravu i izjašnjavanje.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u 'Službenim novinama FBiH'. Odluka je donesena u skladu sa Zakonom o dopunama Zakona o električnoj energiji koji je usvojio Parlament FBiH, a koji je na snagu stupio 6.1.2022. godine, priopćeno je iz Ureda za informiranje Vlade FBiH.