URED ZA REVIZIJU Vodovodi u Mostaru, Posušju i Livnu među onima koji imaju najveće gubitke vode

URED ZA REVIZIJU Vodovodi u Mostaru, Posušju i Livnu među onima koji imaju najveće gubitke vode

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvješća revizije učinka 'Efikasnost upravljanja gubicima vode u vodovodnim poduzećima' objavljenog 2018. godine, u kojem su date četiri preporuke vodovodnim poduzećima i tri njihovim osnivačima.

Cilj ove revizije bio je ispitati poduzete aktivnosti na osnovu izvješća revizije učinka, te procijeniti u kojoj mjeri su realizirane preporuke.

Utvrđeno je da date preporuke još uvijek nisu u potpunosti realizirane. Od 20 subjekata kojima su upućene (10 vodovodnih poduzeća i 10 osnivača), samo četiri subjekta realizirala su sve preporuke iz svoje nadležnosti, dok je najveći broj poduzeo početne ili djelimične aktivnosti na realizaciji preporuka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problemi identificirani u Izvješću revizije učinka iz 2018. godine još uvijek nisu riješeni, na što ukazuju izuzetno veliki gubici vode u gotovo svim poduzećima iz uzorka. Od sedam poduzeća koja su dostavila detaljne podatke o gubicima vode, četiri i dalje imaju gubitke vode veće od 40 posto, dok su iskazani gubici u jednom vodovodnom poduzeću veći i od 70 posto.

Značajan broj vodovodnih poduzeća i dalje nije osigurao precizno evidentiranje i praćenje gubitaka vode, što predstavlja osnovni preduvjet za sustavno rješavanje ovog dugogodišnjeg problema. Izostalo je redovito održavanje vodovodne infrastrukture, te planiranje i realizacija konkretnih mjera na smanjenju gubitaka vode.

Stoga bi osnivači vodovodnih poduzeća trebali osigurati značajniji nadzor i kontrolu nad aktivnostima vodovodnih poduzeća, a sve u svrhu odgovornijeg upravljanja vodovodnom mrežom.

Uvažavajući činjenicu da je predmetna oblast od općeg značaja za cjelokupnu društvenu zajednicu, Ured za reviziju cijeni da je neophodno poduzeti dodatne aktivnosti s ciljem realizacije datih preporuka. Efikasnim upravljanjem gubicima vode mogu se sačuvati vodni resursi i ostvariti velike uštede novčanih sredstava, navedeno je u priopćenju iz Ureda za reviziju FBiH.

Što se tiče J.P. Vodovod Mostar, od četiri date preporuke, ovo poduzeće dvije preporuke nije provelo, jedna je djelimično provedena, dok su kod jedne preporuke realizirane djelimične aktivnosti. Kada je u pitanju Grad Mostar, od dane tri preporuke, jedna preporuka je provedena u cjelosti, dok su kod dvije preporuke provedene početne aktivnosti.

Kada je u pitanju Vodovod u Posušju, od četiri preporuke Ureda za reviziju, kod tri su provedene početne aktivnosti, dok jedna preporuka nije provedena. Od tri preporuke koje su date Općini Posušje, dvije su djelimično provedene, dok su kod jedne preporuke provedene početne aktivnosti.

J.P. 'Komunalno' iz Livna od ukupno četiri preporuke, nije provelo tri, dok su kod jedne preporuke zabilježene početne aktivnosti. Za Grad Livno date su tri preporuke od kojih dvije nisu provedene, dok su kod jedne preporuke zabilježene početne aktivnosti.