URED ZA REVIZIJU Vodovodi u Mostaru, Posušju i Livnu među onima koji imaju najveće gubitke vode

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH proveo je praćenje realizacije preporuka iz Izvješća revizije učinka 'Efikasnost…