Uprava Aluminija i Vlada FBiH nadomak dogovora oko strukture kapitala

Usvajanjem financijskih izvješća za 2011. i 2012. godinu, na današnjoj je Skupštini dioničara Aluminija, postojeća Uprava, na čelu s direktorom Ivom Bradvicom, dobila nadmoćno povjerenje za nastavak upravljanja Tvornicom. Jednaku je potporu dioničara dobio i postojeći saziv Nadzornoga vijeća Društva, na čelu s predsjednikom Ilijom Peharom. U sazivu NV-a danas su načinjene dvije izmjene, sukladno Zakonu o gospodarskim društvima i Statutu Aluminija, a na prijedlog Vlade RH izglasana je i izmjena njezina zastupnika u tomu tijelu.

Krajnje je pozitivno odjeknulo direktorovo Izvješće nazočnim dioničarima i njihovim opunomoćenicima o tomu kako je Uprava Aluminija nadomak potpisivanja dogovora s Vladom FBiH o konačnomu rješenju strukture kapitala, s omjerima 44% mali dioničari, 44% Vlada FBiH i 12% Vlada RH, čime će biti dovršena šesnaest godina duga agonija i otvoren put za normalan rad Aluminija, i to u svim ključnim segmentima.

- Predsjednik Vlade FBiH Nermin Nikšić i ja iskristalizirali smo taj dogovor kojim vraćamo na snagu ranije usuglašene omjere vlasničkih udjela, prihvaćene onim isteklim sporazumom i od strane Aluminija i od strane Vlade, kao i federalnoga Parlamenta. Osim postignutoga suglasja oko strukture kapitala, dogovoreno je da Agencija za privatizaciju FBiH načini potrebne korekcije i tako omogući Registru vrijednosnih papira FBiH odmah pristupiti registriranju dionica i dioničara Aluminija i da Vlada FBiH, preko entitetskoga ministarstva energetike i industrije, utječe na Ferk i pokuša sniziti cijenu električne energije velikim potrošačima Elektroprivrede HZHB ili potpuno ujednačiti cijene električne energije svim velikim potrošačima u FBiH. Također, dogovoreno je zajednički pristupiti konačnomu rješenju pitanja naših bivših djelatnika - iščitao je, između ostaloga, direktor Bradvica, u svojemu obraćanju dioničarima, dometnuvši kako je potpisivanje dokumenta nagoviješteno u roku od sljedećih nekoliko dana.

Danas su i hrvatske vlasti poslale jasnu poruku kako su, ovoga puta u potpunosti, odlučne zaštititi svoj kapital u Hercegovini i kako je Zagreb pripravan iznaći način za reguliranje odnosa s Aluminijem i za vrijeme nakon pristupanja Hrvatske u EU.

Inače, osim spomenutih godišnjih financijskih izvješća za protekle dvije godine, na Skupštini su usvojene i odluke o raspodjeli i načinu uporabe dobiti za 2011. godinu, kao i o načinu pokrića gubitka iz 2012. godine te o smanjenju temeljnoga kapitala Društva, kojim je pokriven ostvareni gubitak. Usvojeno je i Izvješće o dvogodišnjemu radu Nadzornoga vijeća te donesena Odluka o nužnim izmjenama i dopunama Statuta Aluminija.