UDRUŽENJE POSLODAVACA FBIH Elektroprivreda BiH dovodi u pitanje stotine radnih mjesta

UDRUŽENJE POSLODAVACA FBIH Elektroprivreda BiH dovodi u pitanje stotine radnih mjesta

"Upravni odbor Udruženja poslodavaca (UP) Federacije Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici je izrazio zgražavanje nad pravnim nasiljem koje provodi Elektroprivreda BiH, čije rukovodstvo ne poštuje odredbe Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH.

Naime, kompanijama u Federaciji BiH čiji je opskrbljivač Elektroprivreda BiH u posljednja dva dana stižu ugovori za opskrbu električnom energijom sa bitno izmijenjenim sadržajem u odnosu na prošlu godinu. Od kompanija se naime traži da do 20. u mjesecu najave koliko će električne energije potrošiti u narednom mjesecu. Za svako prekoračenje potrošnje ili manju potrošnju električne energije od najavljene, kompanije će plaćati penale po tržišnim cijenama. 

Također, u slučaju bilo kakvog kvara ili zaustavljanja pogona EPBiH, ovo javno poduzeće će nabavljati električnu energiju po burzovnim cijenama, a sve troškove nabavke i prijenosa snosile bi kompanije. Zbog toga, cijena električne energije za kompanije ne bi bila skuplja za 20, nego 50 posto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne samo da se radi o pravnom nasilju, nego i o eklatantnom kršenju Zakona i derogiranja odluka zastupnika i delegata oba doma Parlamenta FBiH. Kao još jedan dokaz samovoljnog ponašanja Elektroprivrede BiH je njihovo odbijanje da nastave isporučivati električnu energiju kompaniji ArcelorMittal d.o.o. Zenica", navodi se u priopćenju.

"U isto vrijeme je Elektroprivreda HZ HB, koja je također u vlasništvu FBiH, kao i Elektroprivreda BiH, svojim potrošačima uručila fakture za električnu energiju za siječanj mjesec po istim cijenama i istim uvjetima koji su važili u prošloj godini. A novi ugovori koji važe od 1. veljače ove godine su u potpunosti u skladu sa Zakonom o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH.

Zbog svega navedenog UO UPFBiH traži hitnu smjenu direktora Elektroprivrede BiH Admira Andelije te je donesena odluka o isključenju EPBiH iz Udruženja poslodavaca FBiH. Ogromna većina članica UPFBiH koje su dobile takve ugovore od Elektroprivrede BiH su se odlučile potražiti pravnu zaštitu pojedinačnim ili kolektivnim tužbama protiv EPBiH.

UO UPFBiH traži održavanje hitne, izvanredne sjednice Vlade FBiH u roku od tri dana o temi postupanja Eleketroprivrede BiH u vezi sa cijenama električne energije za gospodarstvo, na koju će biti pozvani i predstavnici Udruženja poslodavaca FBIH. Ukoliko Vlada FBiH odbije prijedlog UPFBiH, smatrat ćemo je suučesnikom u pravnom nasilju koje provodi Elektroprivreda BiH.

UPFBiH će pripremiti i uputiti prijavu protiv EPBiH Konkurencijskom vijeću BiH zbog zloupotrebe  dominantnog položaja na tržištu. UO UPFBiH će zatražiti autentično tumačenje od Parlamenta FBiH za Članak 16. a) Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH te se obratiti predsjedavajućim oba doma Parlamenta BiH.

Također, od nadležnih institucija će se hitno tražiti neophodne izmjene propisa kojima se reguliraju zatvaranja pojedinih blokova termoelektrana, kako bi se omogućilo njihovo privremeno stavljanje u funkciju ukoliko se ukaže potreba.

Ukoliko sve pobrojane aktivnosti ne daju konkretne rezultate, UPFBIH će razmotriti pitanje obustava proizvodnje u kompanijama u FBiH. Članice i UO UPFBiH mole građane za razumijevanje, jer će zbog ponašanja EPBiH i Vlade FBiH, poslodavci biti prinuđeni bitno povećati cijene proizvoda, smanjiti plaće zaposlenicima, a zbog zatvaranja određenih pogona jedan dio radnika će ostati bez posla", piše u priopćenju iz Udruženja poslodavaca FBiH.