SANACIJA Vlada FBiH odobrila početak radova u tunelu Crnaja

SANACIJA Vlada FBiH odobrila početak radova u tunelu Crnaja
Twitter

Vlada Federacije BiH (FBiH) je prihvatila informaciju o aktivnostima na rješavanju problematike tunela Crnaja, na magistralnoj cesti M-17, dionica Jablanica - Konjic, te dala suglasnost za njegovu sanaciju po već potpisanom ugovoru s izvođačem radova JP HP lnvesting d.o.o. Mostar & EuroAsfalt d.o.o. Sarajevo. 

Također, suglasnost je dala i za početak radova 15.9.2020. godine sukladno ugovornoj dinamici, s rokom završetka od 16 mjeseci. Izvođenje radova treba planirati u razdoblju od 15.9.2020. do 30.5.2021. godine. Ovisno od gustini prometa u razdoblju turističke sezone 2021. godine, po potrebi, treba prekinuti i stvoriti uvjete za neometano odvijanje prometa u oba smjera, a radove nastaviti nakon okončanja turističke sezone. 

Sredstva za saniranje tunela osigurana su iz kredita Svjetske banke za obnovu i razvoj i Europske investicijske banka namijenjenog za Program modernizacije magistralnih cesta Federacije BiH (S).

Vlada je zadužila Zadužuju JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i izvođača radova na obvezno poštivanje mjera sigurnosti sa što manjim čekanjem sudionika u prometu, uz prilagodbu dinamike radova u vrijeme većeg prometa, te da u periodu dok traju radovi sudionici u prometu budu pravovremeno informirani o korištenju alternativnih cestovnih pravaca, navedeno je iz Ureda za informiranje vlade FBiH.

Podsjetimo, radi se o tunelu na veoma frekventnoj dionici između Sarajeva i Mostara, a početak sancije lani je odgođen, kako se ne bi ponovio slučaj kao s rekonstrukcijom tunela Vranduk, zbog čega je mjesecima trajao prometni kolaps.