Odgođeno održavanje za danas sazvane Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar

Odgođeno održavanje za danas sazvane Skupštine dioničara Aluminija d.d. Mostar

Sukladno propisima, nadnevak sazivanja nove skupštine bit će objavljen u zakonskomu roku.