FOTO  Na Skupštini dioničara Aluminija usvojeno Godišnje financijsko izvješće Društva

Na Skupštini dioničara Aluminija usvojeno Godišnje financijsko izvješće Društva
...za 2016. godinu, dioničari i punomoćnici dioničara Aluminija na današnjoj su (ponovljenoj) Redovitoj skupštini dioničara, održanoj pod predsjedanjem opunomoćenika Vlade FBiH Marinka Bošnjaka, usvojili Odluku o nastavku rada društva Aluminij d.d. Mostar.

Od ostalih značajnijih odluka, svakako vrijedi istaknuti onu o proširenju djelatnosti Aluminija, potom o izmjenama i dopunama Statuta, kao i o usvajanju pročišćenoga teksta Statuta Aluminija. Usvojivši i Prijedlog raspodjele dobiti i pokrića gubitka, sudionici rada Skupštine su, zadovoljni kakvoćom dosadanjega rada članova Odbora za reviziju i vanjskoga revizora, imenovali iste osobe za reviziju financijskih izvješća i za razdoblje 2017. godine.

Na koncu, okupljeni vlasnici i opunomoćeni predstavnici vlasničkoga kapitala izglasovali su i povjerenje svim članovima Nadzornoga odbora Društva u aktualnomu sazivu.