FERK Dozvola za proizvodnju struje poduzeću iz Čapljine; Energopetrolu trajno oduzeta dozvola

FERK Dozvola za proizvodnju struje poduzeću iz Čapljine; Energopetrolu trajno oduzeta dozvola

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine – FERK održala je redovitu sjednicu na kojoj je donijela Odluku o davanju suglasnosti Javnom poduzeću Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo na dijagrame opterećenja. FERK je usvojio i rješenja o izdavanju tri dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenjima OIE podnositeljima zahtjeva: 'PV Energija' vl. Enes Zaklan iz Čapljine, 'Pero' Zenica d.o.o. i 'Bratstvo' d.d. Gornji Vakuf.

Također, usvojena su i rješenja po kojima se podnositeljima 'Operator - Terminali Federacije' d.o.o. Sarajevo i JP Elektroprivreda BiH d.d. –Sarajevo izdaje dozvola za rad (licencija) za skladištenje naftnih derivata osim LPG-a.

Na sjednici je doneseno Rješenje o trajnom oduzimanju dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om imatelju dozvole Energopetrol d.d. Sarajevo. Također, donesen je Zaključak o spajanju predmeta i to u postupcima po Zahtjevu za obnovu dozvole za rad za proizvodnju električne energije i Zahtjevu za izmjenu i dopunu dozvole za rad, podnositelja zahtjeva 'Energetic - electronic' d.o.o. Čitluk.

U postupak opće rasprave upućena su tri nacrta u svezi s obnovom te izmjenom i dopunom dozvole za rad za proizvodnju električne energije za podnositelje zahtjeva 'Energetic - electronic' d.o.o. Čitluk, IGI Solar d.o.o. Čitluk i Energosol d.o.o. iz Jablanice. Osim toga, usvojena su i dva nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju OIE za podnositelje zahtjeva 'Ecco energy' vl. Vlatko Malić iz Čapljine za solarnu elektranu 'Ecco energy 1' i Auto dijelovi Lav d.o.o. Posušje, za solarnu fotonaponsku elektranu 'Lav'.

U postupak opće rasprave upućena su i dva nacrta za obnovu dozvole za opskrbu električnom energijom II. reda, podnositelja Alpiq Energija BH d.o.o. iz Sarajeva i GEN-I d.o.o. Sarajevo.

Sve zainteresirane osobe imaju mogućnost pregledati nacrte dozvola na web stranici ferk.ba, a svoje pisane komentare na nacrte mogu dostaviti do 20.11.2020. godine do 12 sati, poštom na adresu Kneza Domagoja 12 A, Mostar, kao i na elektroničku adresu [email protected] FERK je na današnjoj sjednici odlučio i po tri žalbe na akte koje je donijelo JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, navedeno je u priopćenju Ferk-a.