GDJE IDU NOVCI MOSTARACA U prijedlogu 50 tisuća za ured Salema Marića i pomoćnika, 40 tisuća na obuku stručne službe

GDJE IDU NOVCI MOSTARACA U prijedlogu 50 tisuća za ured Salema Marića i pomoćnika, 40 tisuća na obuku stručne službe

Pred mostarskim vijećnicima danas se na sjednici Gradskog vijeća našao prijedlog Proračuna za 2023. godinu, a na samom početku rasprave bilo je vatreno kada je Irma Baralija, vijećnica Naše stranke pitala vladajuće zašto se troši 50 tisuća maraka na sređivanje ureda predsjednika Vijeća Salema Marića i njegove dvojice pomoćnika (Ivana Zelenike i Velibora Milivojevića).

"Vidim da je ovdje odriješena kesa, a najlakše je odriješiti tuđu. U prijedlogu se reklo da će se potrošiti 50 tisuća na opremanje ureda Predsjedavajućeg i njegovih kolega. Mislim, opremamo li dvorac?", kazala je Baralija na što je Salem Marić zatražio da to nađe u službenoj dokumentaciji tvrdeći da toga nema.

"U 2023. godini planirano je da se za potrebe Gradskog Vijeća Grada Mostara izvrši nabavka opreme u uredima predsjednika gradskog vijeća te uredima njegova dva zamjenika, kao i za neophodnu opremu ako bude potrebno u tijeku godine", pročitala je oporbena vijećnica iz materijala.

A predsjedniku ne treba ništa...

"To je za sve. Sigurno predsjedniku Vijeća ne treba ništa jer mu je promijenjeno prošle godine. To su stalna sredstva i misli se na cijelu vijećnicu", odgovorio je Marić.

Baralija je nastavila i naglasila da nema potrebe za dodatnim troškovima te predložila Predsjedavajućem da gradsku vijećnicu opremaju domaći proizvođači kojima bi to bila odlična reklama pred domaćim i stranim posjetiteljima.

"Na stranici 52 piše 'dok stručna služba Grada Mostara ne bude dovoljno opremljena i obučena bit će potrebno u tijeku 2022. angažirati i davatelje stručnih usluga, za što je potrebno 40 tisuća maraka. Dakle, mi imamo stručnu službu koju će eksterno obučavati stručna služba? To nema nikakvog smisla i 40 tisuća maraka je jako mnogo. Na kojoj toj opremi se usavršava naša stručna služba, na CNC strojevima? Mislim, imate laptope na kojima radite (oprostite ako griješim, možda ja imam drukčiju perspektivu. Ako postoji potreba za usavršavanjem, a naravno da postoji uvijek, neka se obuči 5 zaposlenika pa neka onda šire znanje. Nećemo plaćati 40 tisuća za takve obuke, nije tečaj na Berkeleyu...", nastavila je.

Stručne službe su pojasnile da se ipak opet ne šminkaju uredi.

"Tako mi je drago što ste se posvetili radu Gradskog vijeća i stručne službe, ali me zanima kako niste primijetili da je stručna služba jedina oštećena jer je predloženo smanjenje plaće od 4%. Ako se već bavite gradskim vijećem čiji ste i sami član, bilo bi dobro da kažete nešto da se i njima poveća. Vjerojatno je greška i to što je smanjeno...", kazao je Marić.

Amer Zubčević kao načelnik Odjela za financije i nekretnine objasnio da je 50 tisuća maraka planirano za dodatno uređivanje gradske vijećnice, opravku uređaja i poboljšanje sustava, a 40 tisuća maraka koje su predložene za opremanje i obuku stručne službe idu zapravo na nabavu i poboljšanje audio i video opreme koja se iznajmljuje od privatne tvrtke.

Tajnica Gradskog vijeća Marija Soldo pred vijećnicima je naglasila da se sve javne nabavke vrše putem javnih natječaja i da je sve jasno, a da se u ovu nabavku ide iz potrebe jer su neke stvari dotrajale.

"Ako treba unaprijediti - OK, ali što znači usavršavanje stručne službe? To može značiti bilo što. Trebamo razgovarati o svemu, ali moj savjet je da se stvari preciziraju", zaključila je Baralija na kraju rasprave.

Pri preuzimanju teksta, obavezno je navesti hercegovina.info i autora kao izvor te dodati poveznicu na autorski članak.