Oglašen alarm: Upozorenje znanstvenika

planeta zemlja
planeta zemlja
Prema radu znanstvenika Johana Rockstroema objavljenom u časopisu Science čovječanstvo je već 'zabrljalo' po pitanju klimatskih promjena, nestanka raznih vrsta, povećanja razina fosfora i dušika u ekosustavima svijeta i uništavanja šuma.

Dobro se još držimo jedino u pitanju zakiseljavanja oceana i korištenja zaliha pitke vode, no 'napredujemo' u pitanju emisije otrovnih aerosola i trošenja ozona iz stratosfere. O utjecaju otpada raznih vrsta koje proizvodi čovječanstvo nema dovoljno podataka.

»Planet je bio naš najbolji prijatelj amortizirajući naše djelovanje i pokazujući žilavost«, kaže Rockstroem. »No možda prvi puta pretvaramo naš planet iz prijatelja u neprijatelja.«
Rockstroem je devet pragova stvorio 2007. i od tada su porasle količine stakleničkih plinova u atmosferi iznad prihvatljive granice, otvarajući put porastu temperatura i razina mora, sušama i poplavama te drugim katastrofalnim klimatskim promjenama.

Rad odražava trajuću znanstvenu raspravu je li Zemlja iz razdoblja holocena prešla u doba »antropocena« nazvanu po značajnom utjecaju čovjeka na koru Zemlje.

»Naša je poruka pozitivna a ne zlokobna«, kaže Rockstroem za svoje zaključke.