TRGOVINA UTJECAJEM Potvrđena optužnica protiv ministra MUP-a TŽ

TRGOVINA UTJECAJEM Potvrđena optužnica protiv ministra MUP-a TŽ
Ilustracija

Općinski sud Tuzla potvrdio je optužnicu Županijskog tužiteljstva Tuzlanske županije (TŽ) protiv Sulejmana B. (54) zbog postojanja osnovane sumnje da je kao ministar unutarnjih poslova u Vladi Tuzlanske županije počinio produženo krivično djelo 'Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem' u sticaju sa krivičnim djelom 'Zloupotreba položaja i ovlaštenja'.

Postoji osnovana sumnja da je Sulejman B., svjestan da koristi svoj službeni i uticajni položaj ministra u MUP-u TŽ, u periodu od kolovoza 2019. do veljače 2020. godine, više puta protuzakonito posredovao i uticao na tadašnjeg direktora, a kasnije i v.d. direktora Uprave policije TŽ, da izvrše službene radnje koje ne bi smjeli izvršiti, a vezano za interno preraspoređivanje većeg broja višerangiranih policijskih službenika u MUP-u TŽ.

Znao je da u skladu sa zakonima o unutarnjim poslovima i o policijskim službenicima TŽ Uprava policije ima operativnu samostalnost i da isključivo direktor Uprave odlučuje o radnim pravima policijskih službenika. Takve zahtjeve su i tadašnji direktor i v.d. direktor odbili, budući da su izlazili izvan ovlaštenja ministra i suprotni su propisima o internom raspoređivanju službenika u policijskom organu.

Također, optužen je da je u svibnju 2020. godine uputio Vladi TŽ prijedlog za imenovanje kandidata za novog direktora Uprave policije TŽ, iako je znao da ne zadovoljava uvjete u skladu sa Zakonom o unutarnjim poslovima TŽ, jer mu u mandatnom periodu prestaje radni odnos po sili zakona zbog uvjeta za starosnu mirovinu.

Bez obzira na takva saznanja, nastavio je insistirati na imenovanju ovog kandidata za direktora, te je kao ovlašteni predlagač na izvanrednoj sjednici Vlade TŽ obrazložio svoj pismeni prijedlog i zatajio članovima Vlade da predloženi kandidat ne ispunjava eliminatorni zakonski kriterij. Održavajući članove Vlade u zabludi, jer su imenovali takvog kandidata za direktora Uprave, ovoj osobi je pribavio korist u vidu imenovanja, kao i u vidu veće plaće i doprinosa na plaću.

Općinski sud Tuzla je u ovom predmetu zakazao ročište za izjašnjenje o krivnji 4. kolovoza 2020. godine, navedeno je u priopćenju iz Ureda za informiranje Županijskog tužiteljstva TŽ.