Završena izgradnja dva aerodromska i dva cestovna granična prijelaza

Završena izgradnja dva aerodromska i dva cestovna granična prijelaza

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH predvidjela je u planu za 2017.-2019. godinu izgradnju nekoliko graničnih prijelaza, ukoliko bi kroz svoje budžete u tom periodu dobila potrebna sredstva za ta kapitalna ulaganja.

Kako je Feni potvrđeno iz te uprave, u navedenom periodu završena je izgradnja graničnih prijelaza Ivanica i Gradiška, te aerodroma Tuzla i Mostar. Za izgradnju GP Ivanica utrošeno je 2.000.000 KM, za izgradnju GP Gradiška - 24.000.000 KM, za Aerodrom Tuzla utrošeno je 2.000.000 KM a za Aerodrom Mostar - 1.800.000 KM.

Za izgradnju graničnih prijelaza Bratunac, Svilaj i Vardište u toku je tenderska procedura. Za izgradnju GP Bratunac potrebno je 14.500.000 KM i od tog iznosa nedostajuća sredstva su 7.000.000 KM. Za izgradnju GP Svilaj potrebno je 20.000.000 KM a nedostajuća sredstva su 7.000.000 KM. Za izgradnju GP Vardište neophodno je 940.000 KM.

Za izgradnju graničnih prijelaza Doljani i Osoje potrebno je po 4.200.000 KM. Sredstva za ova dva granična prijelaza nisu osigurana u 2019. godini, te je ponovo upućen zahtjev za 2020. godinu, rečeno je Feni iz UIO BiH.

Bosna i Hercegovini sa susjednim zemljama ima 86 graničnih prijelaza.

Međunarodni granični prijelazi za cestovni saobraćaj putnika i roba, koji podliježu inspekcijskim kontrolama između BiH i Republike Hrvatske su: Gradiška - Stara Gradiška i Bijača - Nova Sela.

Granični prijelaz Bijača ispunjava sve uvjete propisane Pravilnikom o standardima i uvjetima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza. Završena je izgradnja novog Graničnog prijelaza Gradiška, a postojeća lokacija ne zadovoljava uvjete iz Pravilnika, kažu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Granični prijelazi između BiH i R Hrvatske za međunarodni cestovni saobraćaj putnika i roba, te za promet voća i povrća koje shodno zakonodavstvu ugovorenih strana podliježe kontroli usklađenosti s tržišnim standardima i utvrđivanju zdravstvene ispravnosti prilikom prijevoza preko zajedničke državne granice su: Orašje - Županja, Izačić - Ličko Petrovo Selo, Gorica - Vinjani Donji i Ivanica - Gornji Brgat. Navedeni granični prijelazi ispunjavaju uvjete iz navedenog Pravilnika.

Ostali granični prijelazi za međunarodni saobraćaj putnika i roba su: Brčko - Gunja, Šamac- Slavonski Šamac, Brod - Slavonski Brod, Gradina - Jasenovac, Velika Kladuša - Maljevac, Strmica - Strmica, Kamensko - Kamensko, Osoje - Vinjani Gornji, Neum I - Klek i Neum II - Zaton Doli.

Granični prijelazi: Šamac, Gradina, Velika Kladuša, Kamensko, Neum I i Neum II ispunjavaju uvjete iz Pravilnika dok granični prelaz; Brčko, Brod, Strmica, Osoje ne ispunjavaju uvjete iz Pravilnika.

Granični prijelazi za željeznički saobraćaj su: Brčko - Drenovci, Šamac - Slavonski Šamac, Dobrljin - Volinja, Martin Brod - Ličko Dugo Polje i Čapljina - Metković. Na navedenim graničnim prijelazima infrastrukturu dužan je da osigura operater. Uvjeti nisu osigurani u skladu s važećim Pravilnikom.

Granični prijelazi za međunarodni cestovni saobraćaj putnika su: Kostajnica - Hrvatska Kostajnica, Novi Grad - Dvor, Ripač - Užljebić, Prisika - Aržano, Orahovlje - Orah, Crveni Grm - Mali Prolog, Zvirići - Prud, Doljani - Metković i Trebimlja - Čepikuće.

Međunarodni granični prijelazi Kostajnica i Novi Grad ispunjavaju minimalne uvjete za rad, dok ostali granični prijelazi nemaju ni minimum uvjeta propisanim Pravilnikom.

Stalni granični prijelazi za pogranični saobraćaj su: Donji Svilaj - Svilaj, Kozarska Dubica - Hrvatska Dubica, Plazikur - Gejkovac, Zagrad - Pašin Potok, Hadžin Potok - Bogovolja, Tržačka raštela - Kordunski Ljeskovac, Kaldrma - Lička Kaldrma, Vaganj - Bili Brig, Vinica Aržano - Pazar, Subašići - Dvorine, Vir - Cera, Čitluk - Jovića Most, Drinovci - Sebišina, Drinovačko Brdo - Slivno, Prolog - Podprolog, Gabela - Gabela Polje I, Unka - Unka, Radež - Vukov Klanac, Duži - Imotica i Orahov Do - Slano.

Infrastruktura na graničnim prijelazima za pogranični saobraćaj ne ispunjava uvjete iz Pravilnika, neriješeni imovinsko - pravni odnosi, neobezbijeđenost napajanja električnom energijom, loša prometna infrastruktura. Smještaj uposlenika je u kontejnerima koji su u lošem stanju i neuvjetni su. Nedostatak zaštitne ograde, kontrolnih rampi otežava rad zaposlenih.

Granični prijelazi između BiH i Republike Crne Gore za međunarodni cestovni, robni i putnički promet su: Metaljka - Metaljka, Hum - Šćepan Polje, Deleuša - Vraćenovići, Klobuk - Ilino Brdo i Zupci - Sitnica.

Granični prijelazi Klobuk i Zupci ispunjavaju uvjete iz navedenog Pravilnika, ostali granični prijelazi nemaju ni minimum predviđenim Pravilnikom.

Granični prijelaz za putnički promet je Vitina - Šula, i on ne ispunjava uvjete predviđene Pravilnikom.

Stalni granični prijelazi za pogranični promet su: Meštrevac -Meštrevac, Biteljica - Biteljica, Krstac - Krstac i Aranđelovo - Nudo. Navedeni granični prijelazi ne ispunjavaju uvjete predviđene Pravilnikom.

Granični prijelazi između BiH i Republike Srbije za međunarodni cestovni promet su: Rača - Sremska Rača, Popovi - Badovinci, Karakaj - Mali Zvornik, Vardište - Kotroman, Uvac - Uvac i Ustibar - Vaganj.

Granični prijelazi Rača i Karakaj ispunjavaju uvjete predviđene Pravilnikom, dok ostali granični prijelazi ne ispunjavaju ni minimum uvjeta predviđene Pravilnikom.

Granični prijelazi za međunarodni željeznički promet su: Bijeljina - Sremska Rača, Zvornik - Brasina i Štrpci - Priboj. Na navedenim graničnim prijelazima infrastrukturu dužan je da osigura operater. Uvjeti nisu osigurani u skladu s važećim Pravilnikom, kažu u UIO BiH.

Granični prijelazi za putnički promet su: Šepak - Trbušnica, Bratunac - Ljubovija i Skelani - Bajna Bašta. Na ovim prijelazima infrastruktura ne zadovoljava uvjete predviđene Pravilnikom.

Granični prijelazi za pogranični promet su: Donje Crnjelovo - Jamena (skelski), Zvornik (Stari most) - Mali Zvornik, Petriča - Crvica skelski) i Mokronozi - Priboj. Na ovim graničnim prijelazima infrastruktura ne zadovoljava uvjete predviđene Pravilnikom.

Kada su u pitanju prijelazi koji ne zadovoljavaju uvjete propisane Pravilnikom o standardima i uvjetima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza u BiH, UIO u skladu s odobrenim sredstvima kroz rekonstrukciju, investiciona i tekuća održavanja vrši poboljšavanje uvjeta na graničnim prelazima. Nažalost, ta sredstva nisu dovoljna da bi se uvjeti na svim graničnim prijelazima mogli brzo poboljšati, kazali su iz UIO BiH.

(fena)