Zahvaljujući automatskim provjerama do nove osobne iskaznice za samo 8 dana

osobna iskaznica
osobna iskaznica
... tehnički omogućila automatske provjere upisa podataka u matičnim knjigama državljana (MKD) i matičnim knjigama rođenih (MKR). U postupku procjene ispunjavanja uvjeta vezanih za bezvizni režim Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije BiH, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave R. Srpske i Vlada Brčko distrikta dobili su obvezu da u okviru svojih nadležnosti uspostave digitalno potpisane elektroničke evidencije matičnih knjiga u cilju sigurnijeg i učinkovitijeg postupka izdavanja osobnih isprava građanima BiH.

Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije BiH je obavijestilo IDDEEA-u da su na teritoriju Federacije BiH uspostavljene digitalno potpisane elektroničke evidencije matičnih knjiga. Građani koji podnesu zahtjeve za izdavanje osobnih iskaznica i putnih isprava kod bilo kojeg MUP-a u BiH, a u matične knjige su upisani u Federaciji BiH, znatno brže dobivaju osobne isprave jer su provjere za podatke koji su verificirani u evidencijama matičnih knjiga Federacije BiH automatizirane.

Ovakav način provjere podataka omogućava nadležnom MUP-u koji provodi postupak izdavanja osobne iskaznice ili putne isprave da iz središnje baze podataka matičnih knjiga Ministarstva unutarnjih poslova Federacije BiH odmah dobije podatak o tome je li osoba upisana u matične knjige.

Rezultati analiza za veljaču 2015. pokazuju da automatski proces provjera upisa u MKD i MKR znatno ubrzava izdavanje osobnih isprava. Analiza je pokazala da prosječan vremensko razdoblje od predavanja zahtjeva za osobnu ispravu do njene izrade u slučajevima kada se vrše automatske provjere prosječno traje 8 dana, a u slučajevima kada ne postoji ovakva razmjena postupak izrade osobne isprave traje u prosjeku 18 dana.

U sljedećem razdoblju potrebno je izvršiti verifikaciju svih podataka u matičnim knjigama na teritoriju Federacije BiH te da također i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave R. Srpske i Vlada Brčko distrikta izvrše svoje obveze u ovom dijelu. Na ovaj način bi se postupak izdavanja osobnih isprava značajno ubrzao i učinio sigurnijim.

Uz činjenicu kako bi automatskom provjerom podataka u matičnim knjigama izdavanje osobnih isprava bilo brže i učinkovitije, tijela koja vode matične knjige bi automatskim načinom provjere podataka ostvarila znatne uštede u smislu rasterećenja ljudskih resursa koji sada rade na ovim poslovima, kao i ostalih resursa (prostorije, računalna oprema i ostali potrošni materijal).

Ovim se također otvara i mogućnost za učinkovitiji rad tijela javne uprave na konceptu razmjene podataka putem web-servisa, čime se značajno poboljšavaju usluge koje tijela javne uprave pružaju građanima - priopćeno je iz IDDEEA-e.

Brotnjo.info