Vlada ubrzava procedure za izgradnju autoceste

U prvom slučaju, riječ je o zaključcima kojima je Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo da, kao nositelj pripreme plana, doradi Prijedlog prostorne osnove prostornog plana ovog područja.

Ministarstvo je obvezno u roku od šest mjeseci po usvajanju Prijedloga osnove prostornog plana ovog područja od  Parlamenta FBiH, osigurati izvršenje svih dodatnih istraživanja na terenu, kao i dodatnih analiza i studija radi utvrđivanja varijantnih trasa autoceste, od kojih će se na potezu od čvorišta Mostar Sjever do čvorišta Počitelj, analizom utvrditi konačan prijedlog trase.

Vlada je utvrdila Prijedlog prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH "Autocesta na koridoru Vc" za razdoblje od 2008. do 2028. godine, s tim da će se trasa na području Blagaja i Počitelja definirati u roku od šest mjeseci od dana usvajanja Prijedloga prostorne osnove, piše bh biznis portal Poslovni portal ba.

Vlada Federacije BiH i Federalno ministarstvo prostornog uređenja će, u skladu sa Zakonom i današnjim zaključcima, izdati potrebne suglasnosti za one dionice autoceste na koridoru Vc za koje su sredstva osigurale međunarodne financijske institucije.