Vlada Federacije obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane

Vlada Federacije obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane
Minihidroelektrane

Vlada FBiH je utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o električnoj energiji u FBiH, a jedna od novina je odredba da je mala hidroelektrana (mHE) hidroenergetski objekt instalirane snage do i uključivo 10 MW. 

Također, propisano je i da se obustavlja izdavanje energetskih dozvola za male hidroelektrane. Od ovoga su izuzeti podnositelji zahtjeva za izdavanje energetske dozvole koji do stupanja na snagu ovog zakona imaju zaključene ugovore o dodjeli koncesije s nadležnim organom, s tim da su dužni da u roku od tri godine kompletiraju zahtjev za izdavanje energetske dozvole.

Dopune Zakona su predložene nakon što je Vlada FBiH zadužila nadležna federalna ministarstva, dvije agencije za vodna područja i Komisiju za koncesije u FBiH da pripreme prijedloge izmjena i dopuna svih propisa iz svojih nadležnosti, u skladu sa zaključkom Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, a u vezi zabrane izgradnje malih hidroelektrana. Kako je obrazloženo, u Europi se sve više prihvaća kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica i koju su podržali Europsko udruženje malih hidroelektrana (ESHA) i Europska komisija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neke zemlje poput Portugala, Španjolske, Irske, Grčke i Belgije su prihvatile 10 MW kao gornju granicu instalirane snage za male hidroelektrane. U Italiji je granica 3 MW, u Švedskoj 1.5 MW, u Francuskoj 8 MW, u Indiji 15 MW, u Kini 25 MW. Međutim u Europi se sve više prihvaća kapacitet od 10 MW instalirane snage kao gornja granica.