Vlada FBiH u mirovinu poslala 12 radnika sa Blidinja

Vlada FBiH u mirovinu poslala 12 radnika sa Blidinja
Hercegovina.info

Vlada FBiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, dala suglasnost za odobravanje raspodjele dijela novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH za uplatu doprinosa za MIO u ukupnom iznosu od 77.882,00 KM.

Ovaj iznos izdvojen je za 12 radnika J.P. Park prirode Blidinje d.o.o. koji su stekli uvjete za odlazak u mirovinu, a ne mogu je ostvariti zbog neuplaćenih doprinosa.

Sredstva su deponirana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine, koja će biti doznačena na račun Federalnog zavoda za MIO, navedeno je iz Ureda za informiranje vlade FBiH.