UZBUNA, ČUJU SE SIRENE Prvi ožujka provjera sustava za uzbunjivanje

Dana 1.3.2021 g  točno u 12:00 sati emitiranjem signala “prestanak opasnosti” (jednolični ton u trajanju od 60 sekundi) sa umanjenom snagom,  izvršit će se provjera ispravnosti sustava za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara, a sve u skladu sa članom 47. Pravilnika o organiziranju i funkcioniranju Operativnih centara civilne zaštite (“Sl. Novine FBiH”, broj 09/19 od 13.02.2019.)  

Prema tome, neophodno je da se  putem medija upozna javnost o predstojećoj provjeri sustava za javno uzbunjivanje na području Grada Mostara, priopćila je Gradska uprava Mostara.