Usvojen Nacrt zakona o ograničenoj upotrebi duhana na javnim mjestima

pušenje
... ka konačnom usvajanju ovog sveobuhvatnog zakona, koji bi građane naše zemlje zaštitio od štetnih posljedica koje proizlaze iz konzumiranja duhana i izloženosti duhanskom dimu.

Ovim činom završena je još jedna važna faza u proceduri predlaganja novog zakona, a ono što slijedi je javna rasprava u koju se mogu uključiti svi građani i zainteresirane strane.

Svi koji žele saznati više o procesu donošenja novog zakona mogu se informirati na službenoj web-stranici kampanje "Smeta Mi" www.smetami.ba ilislužbenoj Facebook stranici. Kampanja "Smeta Mi" je prva javna kampanja iz oblasti kontrole duhana u BiH, a inicirana je od strane Udruženja PROI u okviru projekta "Ostvarivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda kroz kontrolu duhana" kojeg financira Europska unija kroz Europski instrument za demokratiju i ljudska prava u iznosu od 157,600.00 eura.