Uprava za neizravno oporezivanje priznala da je pogrešno obračunala akcize "Euro Labu"

Uprava za neizravno oporezivanje priznala da je pogrešno obračunala akcize "Euro Labu"

Dvije godine prošlo je od kako je Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) utvrdila da 'Euro Lab' treba platiti više od četiri milijuna maraka dadžbina. Dvije godine 'Euro Lab' se bori s vjetrenjačama, upućene su mnogobrojne žalbe, molbe, tužbe, otpuštani radnici, blokirani računi, obustavljana proizvodnja, a sve zbog dvostrukih mjerila UNO, nepreciznih zakona o akcizama i carinskoj tarifi BiH i nerada vlasti.

Dok se dio postupaka još vodi na Sudu BiH, UNO je donijela drugostupanjska rješenja iz kojih je vidljivo da priznaju da su akcize u iznosu od skoro 700.000 KM, koje 'Euro Lab' treba platiti, ranije pogrešno obračunali.

Drugostupanjski organ UNO je zaključio da prvostupanjski organ 'nije pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje u pogledu tarifnog svrstavanja predmetne robe'.

"Obzirom da iz mišljenja Odsjeka za tarifu, vrijednost i porijeklo, kao organizacijske jedinice čiji djelokrug rada je davanje stručnih mišljenja u pogledu tarifnog svrstavanja roba nesporno proizilazi da navedeni odsjek ne može na siguran, pouzdan i nesumnjiv način utvrditi tarifno svrstavanje predmetne robe, od koje činjenice ovisi i iznos uvoznih dažbina kojima podliježe predmetna roba, to su i razlozi zbog kojih je ovaj organ u ponovnom postupku donio odluku kao u dispozitivu", navedeno je u Rješenju.

Iz Rješenja je vidljivo i da su postojala i ranija mišljenja u UNO koja su bila 's rezervom', ali to ipak nije spriječilo tu instituciju da obračuna dodatne dadžbine 'Euro Labu'.

Iako sada priznaju da nisu imali osnova za obračun dadžbina, u Rješenju UNO nigdje se ne spominje odgovornost bilo kojeg zaposlenog UNO za postupanje koje je dovelo do blokade gospodarskog subjekta, zaustavljanja proizvodnje i otpuštanja radnika.

Zašto su inspektori u BiH nedodirljivi iako čine kaznena djela, pitanje je na koje je CAPITAL tražio odgovor, a istraživanjem smo došli do poražavajućih podataka. U pet kontrolnih i poreznih institucija u BiH vođeno je tijekom prošle godine tek osam disciplinskih postupaka protiv inspektora koji su osumnjičeni za kaznena djela, sukob interesa i nemarno obavljanje posla. S pojedinim procedurama se toliko odugovlačilo da su od osam postupaka dva već obustavljena zbog zastare.

Od UNO zatraženi su detalji u kojoj je fazi sada spor sa 'Euro Labom'.

Ranije su rekli da interna kontrola u UNO može provesti kontrolu zakonitosti postupanja u ovom predmetu, ako bude potrebe, po okončanju postupaka pred nadležnim sudom.

Podsjećamo, portal CAPITAL objavio još prije godinu dana kako se uvoznik koncentrata za proizvodnju tečnosti za pranje vjetrobranskog stakla i zaštitu protiv smrzavanja – firma 'Euro Lab' susrela s mnogobrojnim problemima zbog postupanja UNO prema njima.

Naime, prilikom kontrole UNO utvrđeno je da je 'Euro Lab', od početka 2016. do polovine 2018. godine, uvozila pomenute koncentrate za koje je UNO, i pored svih dokaza, odbila priznati da su sredstva protiv smrzavanja na bazi etilnog alkohola na koje se ne plaća akciza.

Ukupna obaveza koju je UNO naknadno obračunala 'Euro Labu' iznosila je 3,15 milijuna KM koje trebaju platiti na ime akcize i oko 535.000 KM razlike PDV-a.

Nakon izvršene uplate, tvrtka je imala pravo na povrat svih navedenih dadžbina. Međutim, s obzirom na to da, naknadno obračunati iznos, 'Euro Lab' nije mogao platiti, UNO im je blokirala račune.

Radnici su poslati na biro, proizvodnja zaustavljena, a nakon objave CAPITAL-a pokrenuta je izmjena Zakona o akcizama u BiH kojima se ukida plaćanje akciza na alkohol koji se uvozi kao repromaterijal za proizvodnju.

Nakon dva mjeseca blokade UNO je odblokirala tvrtku 'Euro Lab', ali su tvrdili da nemaju osnova da im vrate oduzeta novčana i materijalna sredstva, objašnjavajući da dug te tvrtke i dalje postoji, te da je prinudna naplata obustavljena samo do konačne odluke Suda BiH u upravnim sporovima koji se vode.