Umirovljenici za godinu i po prelaze na budžet

Umirovljenici za godinu i po prelaze na budžet
... doprinosa, iz budžeta će se izdvajati 20 milijuna KM

Oko 410.000 umirovljenika u Federaciji BiH od siječnja 2020. godine će prijeći na tzv. trezorski sistem kojim će se nedostajuća sredstva za isplatu mirovina osiguravati iz budžeta.

Kreditno zaduženje

Kenan Spahić, pomoćnik federalnog ministra za rad i socijalnu politiku, pojašnjava da će to biti garancija isplate mirovina bez obzira na to kakav bude priliv sredstava u Zavodu za mirovinsko-invalidsko osiguranje (MIO), a koji inače svakog mjeseca za isplatu mora osigurati 177 milijuna KM.

Zbog dugogodišnjeg deficita Zavod se samo u ovoj godini kod banaka zadužio 2,5 milijuna maraka kako ne bi bilo kašnjenja u isplati.

Podsjećamo, Zavod je sadašnji kreditni aranžman s bankama počeo u kolovozu 2016. godine. Iako je od banaka tražen revolving kredit u iznosu od 80 milijuna KM, odobrena su 64 milijuna. Također, kako ne bi bilo kašnjenja Zavod svaki mjesec i od „BH Pošte" posuđuje 40 milijuna KM, a za kamatu daje još milijun.

Prijelazni rok

- Novim Zakonom o PIO, koji je stupio na snagu u ožujku ove godine, predviđeno je da se sva nedostajuća sredstva osiguraju iz budžeta do petog u mjesecu. Prijelazni rok na trezorski sistem isplate je dvije godine - kazao je Spahić za Dnevni avaz.

S obzirom na strah umirovljenika da novca neće biti za njihove mirovine ako dođe do kašnjenja prilikom usvajanja budžeta, Spahić tvrdi da do tog scenarija ne može doći.

Navodi da ako naplata doprinosa bude išla ovom dinamikom, postoji mogućnost da narednu godinu neće biti potrebna ni zaduženja kod banaka.

Spahić otkriva da ukoliko, pak, 2020. godine dođe do pada u naplati doprinosa, iz budžeta će se izdvajati 20 milijuna KM.

Naplata doprinosa ide uzlaznom putanjom

- Ne treba biti bojazni da može doći do kašnjenja mirovina kad se prijeđe na budžet. Jer, u tom slučaju imamo zaštitni mehanizam. Donosi se odluka o privremenom financiranju koja ima ograničeno trajanje. Budžet je samo zaštita da se daju nedostajuća sredstva ukoliko se ne prikupi dovoljno novca od doprinosa. Moram naglasiti da naplata doprinosa posljednjih nekoliko mjeseci ide uzlaznom putanjom i bez ranijih stvorenih dugova s ovom dinamikom prispjelih sredstava moguće je isplatiti mirovine. No, raniji dug stvara probleme, iako je on sada smanjen na oko 40 milijuna KM. Zato i dalje imamo kratkoročna zaduženja kod banaka - pojašnjava Spahić.