Ukida se udaranje pečata u putovnicu

stembilj

... uspostavljanje sistema za registraciju podataka o ulasku i izlasku državljana trećih zemalja koji prelaze vanjske granice EU (EES), koji će od 2020. godine izazvati značajne promjene pristupa šengenskom prostoru.

- Nove mjere neće otežati život građana zapadnog Balkana. Naprotiv, trebalo bi da olakšaju prolazak granica. Cilj je upravo bio da se što brže putuje. Istovremeno, i da doprinese borbi protiv terorizma. Cijeli sistem zovemo "pametnim granicama" - kazala je poslanica EP i izvjestiteljica iz sjenke za modernizovanje granica Tanja Fajon.

Predviđena je usaglašena i jedinstvena europska elektronska kontrola dokumenata na ulasku u EU, kojom će se provjeravati podaci iz putovnice, ali i dozvoljeno vrijeme provedeno unutar šengenskog prostora.

Novi automatizirani sistem će na granici sakupljati biometrijske podatke i "prepoznavati" građane prilikom sljedećih putovanja. Europski komesar za migracije, unutarnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos je istaknuo da je cilj ove mjere i da se smanji mogućnost prevara, krađe dokumenata i identiteta.

Tanja Fajon kaže da će u pregovorima koji će EP sada voditi s Europskim vijećem  povodom drugog sistema ETIAS, o kojem se pisalo prethodnih dana, nastojati da svi koji nemaju unaprijed pribavljenu autorizaciju za ulazak mogu da je dobiju na posebnom kiosku na granici.

Ona kaže i da cijena nije definitivna, pa može da se dogodi da poslije pregovora bude i niža od predviđenih 10 eura.