U utorak stručna rasprava o prijedlogu zakona o zaštiti jamaca u FBIH

Svrha ove rasprave je okupljanje zastupnika i delegata, kao i stručnih službi oba doma Parlamenta FBiH, predstavnika međunarodnih organizacija, vladinog i nevladinog sektora i stručnjaka u toj oblasti, te federalne Agencije za bankarstvo i Udruženja banaka BiH, a s ciljem prikupljanja konkretnih komentara, sugestija, prijedloga i primjedbi na tekst ovog prijedloga zakona, kako bi se postiglo što kvalitetnije zakonsko rješenje, najavljeno je iz Parlamenta FBiH.

Fena