U Hrvatsku samo s putovnicom, osobne karte neće važiti

Kako je iz izvora bliskih Vijeću EU preneseno "Avazu", obrazloženje za takvu odluku više je pravno-tehničke nego političke naravi.

- Stručnjaci iz europskih institucija i najvećeg dijela država EU suglasni su u ocjeni da se ne može udovoljiti zahtjevu Hrvatske da građani BiH u tu državu ulaze s osobnim kartama. Između ostalog, razlog je i u tome što BiH nije do kraja razvila svoj sustav biometrije, ali i nedavni problemi s azilantima s kojima su se posebno suočile Njemačka i Švedska. Ovo je 21. stoljeće i svi građani moraju posjedovati biometrijske dokumente. U BiH više od 100.000 ljudi nema biometrijske putovnice. Mi ne možemo dopustiti nove sigurnosne izazove - stav je jednog od sugovornika "Dnevnog avaza".

Kako je pojašnjeno, očekuje se da 24. i 25. lipnja na sastanku Vijeća ministara EU u Luksemburgu Hrvatska i BiH dobiju formalni odgovor. Teoretski, moguće je da resorni ministri donesu odluku suprotnu preporukama pravnih eksperata, ali se u praksi to dogodilo možda u dva-tri slučaja u dosadašnjoj povijesti Vijeća EU.