Talijanski volonteri posjetili Bosansko Grahovo

Talijanski volonteri posjetili Bosansko Grahovo
Riječ je o skupini bliskoj velikom talijanskom volonterskom pokretu „Operazione Mato Grosso" koji svoju humantarnu, edukativnu i karitativnu djelatnost već dugi niz godina vrši u siromašnim dijelovima Latinske Amerike, a odnedavno i u nekim zemljama Istočne Europe, kao npr. u Srbiji i BiH.

Zahvaljujući kontaktima predstavnika talijanskog Caritasa u BiH i Župe sv. Ilije proroka Bos. Grahovo, ova skupina volontera dolazi od 2015. u Bos. Grahovo gdje organiziraju višednevne ljetne radne kampove, ali i humanitarno pomažu Dječji dnevni centar „Gnijezdo" te socijalno ugrožene pojedince.

I ovoga su puta posjetili „Gnijezdo" i uručili pomoć, kao i DVD „Korita" s kojim su dogovorili način buduće suradnje. Talijani su bili nazočni i na nedjeljnoj svetoj misi u župnoj crkvi u Obljaju gdje su se susreli sa vjernicima i župnikom.

Dogovorili su da će ove godine ljetni radni kamp biti od 27. srpnja do 3. kolovoza na kojem će biti skupina od 16 Talijana zajedno s domaćim mladima i djecom, te uzvratni posjet Italiji nekolicine Grahovljana početkom kolovoza.

Posebnost ove skupine volontera iz okolice Trevisa je što se cijele obitelji tijekom godine bave prikupljanjem i prodajom starog željeza, a sav prikupljeni novac šalju za humanitarne projekte u zemljama u kojima vrše svoju humanitarnu djelatnost.