Svake sekunde državni aparat u BiH potroši 267 KM!

Sat otkucava, od brzine formiranja vlasti zavisi usvajanje budžeta.

Prethodne godine budžeti na svim nivoima u BiH su iznosili više od osam milijardi KM (oko četiri miljarde eura). To znači da svake sekunde (danju i noću), prema istraživanju Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa, država prosječno potroši 267 KM! Neusvajanje budžeta države, Federacije i nekoliko županij/kantona u ovom entitetu, zatim sistem privremenog financiranja, što je za Federaciju nametnuo visoki predstavnik Valentin Inzko, (koristeći tako svoje Bonske ovlasti), govori o odsustvu ekonomske politike, ističe profesor Univerziteta u Tuzli dr. Izudin Kešetović.

"Ono što karakterizira ovu budžetsku i kalendarsku godinu je da će objektivno BiH imati nedostatak fiskalnog kapaciteta da pokrije sve svoje izdatke u dijelu socijalnih potreba, prije svega da stabilizira dva osnovna segmenta socijalne politike, a to je sustav  mirovinskog i zdravstvenog osiguranja i da ublaži soscijalno negativne efekte u dijelu nezaposlenosti i onih kategorija stanovništva koji žive od socijalne pomoći. Stoga je suvišno govoriti o tome da se može uspostaviti sustav ekonomskoga budžeta, odnosno da se može uspostaviti jedna ekonomska politika koja će osigurati ekonomski razvoj. Pretpostavke za to su bitne strukturalne promjene u cjelokupnom sistemu.

"BiH mora da uđe u reformu prije svega penzionog i zdravstvenog osiguranja", kaže Kešetović. Republika Srpska je dobila budžet od 1,6 milijardi KM. Federacija BiH planira iznos od milijardu i 560 miliona. Za institucije BiH traži se milijarda i 42 miliona KM. Sve su to viši iznosi od prethodnih godina.

Izvor: RTVSlon/Moj Portal