STUDENTSKI U DVOMILIJUNSKOJ DUBIOZI Revizori: ‘Ravnatelj prvo posudi novac svojoj udruzi, potom vraća kao fizička osoba’

STUDENTSKI U DVOMILIJUNSKOJ DUBIOZI Revizori: ‘Ravnatelj prvo posudi novac svojoj udruzi, potom vraća kao fizička osoba’
hercegovina.info

Objavljena je financijska revizija Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru, iz koje je razvidno da je ta ustanova u dvomilijunskoj dubiozi.

Akumulirani gubitak te institucije na dan 31.12.2019. iznosi 2.118.690 maraka, za koji Sveučilište u Mostaru, kao osnivač, nema utvrđene planove za pokriće, objavili su revizori.

 “Odredbama Zakona o ustanovama definirano je da osnivač supsidijarno odgovara za obveze ustanove i da je dužan pokriti višak rashoda nad prihodima u roku od 60 dana od dana usvajanja godišnjeg obračuna. Također, kratkoročne obveze iskazane su u iznosu od 509.446 KM, obveze prema dobavljačima u iznosu od 307.048 KM, dok je ukupna kratkoročna imovina iskazana u iznosu od 344.2019 KM, što ukazuje na probleme solventnosti”, kaže se u revizorskom izvješću.

Sudeći prema istome ravnatelj Dragan Mikulić kao ravnatelj posuđuje novce sebi kao udruzi, da bi opet te novce vraćao kao fizička osoba. 

“Studentski centar je davao pozajmnice pravnim osobama u iznosu od 47.500 KM, odnosno udrugama koje imaju status pravne osobe, a u kojima je direktor Studentskog centra ujedno i ovlašteni zastupnik. Također, direktor je kao fizička osoba putem zaključenih ugovora davao novčana sredstva u iznosu od 45.000 KM kao zajam Studentskom centru. Davanje i primanje pozajmnica nije u skladu s nadležnostima koje su propisane Statutom Studentskog centra i Zakonom o ustanovama”, navode federalni revizori.

Nadalje, među ostalim se u izvješću navodi, da je za obavljanje redovnih poslova, utvrđenih Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, tijekom 2019. godine direktor angažirao osobe temeljem u ugovora o djelu (47.208 KM) i po osnovu privremenih i povremenih poslova (35.247 KM) te vanjske suradnike za računovodstvene poslove (26.176 KM), što nije u skladu sa Zakonom o radu.

Isplata naknada članovima Upravnog odbora u iznosu od 32.757 KM

Nadalje, Upravni odbor je u 2019. godini održao samo četiri sjednice, a plaćanja su vršena mjesečno. Na sjednicama se nisu razmatrala pitanja vezana za prekoračenje planiranih rashoda, nisku realizaciju plana javnih nabavki, nije doneseno izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2019. godinu, kao ni druga bitna pitanja za rad Studetnskog centra, no unatoč tome članovima Upravnog odbora isplaćeno je 32.757 maraka. 

Prema Odluci, podsjećaju revizori, u slučaju neopravdanog izostanka sa sjednice ukida se naknada za taj mjesec i sve sljedeće mjesece do naredne sjednice Upravnog odbora. Nadalje, revizori su doveli u pitanje prihode Centra po zaključenim ugovorima za pružanje usluga Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Mostar s ciljem ostvarivanja dobiti, što nije predviđeno Zakonom o ustanovama. 

“Naime, Studentski centar je s navedenom Agencijom zaključio ugovore za pružanje usluga pranja posteljina i drugih tekstilnih proizvoda, u vrijednosti od 14.806 KM i za usluge nabavke pripremanja, isporuke i posluživanja hrane, ukupne vrijednosti od 1.000.350 KM s PDV-om. Po ovom osnovu, Studentski centar je u 2019. godini ostvario prihode u iznosu od cca 300.000 KM. Sudjelovao je na natječaju kao pravna osoba s ciljem ostvarivanja dobiti, što nije u skladi sa zakonom o ustanovama”, smatraju, uz ostalo, revizori.

U izvješću se također navodi da je prosječna neto plaća Studentskog centra Sveučilišta u Mostaru 1.151 KM.