STUDENTSKI POSAO Ovo su uvjeti angažiranja studenata po ugovoru

potpisivanje ugovora
Ilustracija/Unsplash

Kako angažirati studente na Ugovor o privremenim i povremenim poslovima pitanje je koje muči poslodavce tako i studente. U ''Službenim novinama FBiH'', broj 39/24 jučer su objavljene dopune Zakona o radu FBiH. Dopune se odnose upravo na mogućnost angažiranja studenata.

Pod studentom smatra se osoba između 18 i 26 godina, upisano na akreditiranu visokoškolsku ustanovu koje studij pohađa redovno, izvanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem ova tri modela studiranja na način utvrđen statutom visokoškolske ustanove, u skladu s propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje u Bosni i Hercegovini, odnosno Federaciji.

"Ugovor sa studentom može se zaključiti najviše dva puta u tijeku jedne kalendarske godine, na razdoblje koje može ukupno trajati najduže 180 dana u tijeku kalendarske godine. Student može obavljati isključivo poslove koji nisu poslovi s povećanim rizikom u skladu s propisima iz oblasti zaštite na radu, te za poslove za koje se kod poslodavca zaključuje ugovor o radu na određeno vrijeme (sezonski i pomoćni poslovi), s punim ili nepunim radnim vremenom", pojasnio je za Akta.ba Denis Zukić, izvršni direktor FEB d.d. Sarajevo.

Dodaje da shodno Odluci o visini doprinosa za MIO za osobe osigurana u određenim okolnostima, postoji obveza plaćanja osiguranja u iznosu od 60,00 KM za sve osobe angažirane po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima. Također, propisana je i obveza prijave nadležnoj ispostavi PUFBiH putem obrasca JS 3120.

Postoji porezna praksa da se sve isplate po osnovu Ugovora o privremenim i povremenim poslovima oporezuju s ''malim doprinosima'' 4% zdravstvenog osiguranja i 6% MIO, uz obvezu plaćanja 10% poreza na dohodak.